Ethiopia፡ ህሉዉ ወተሃደራዊ ምዕባሌታት፡ ካብ መግለጺን መልእኽትን ቀ/ሚ ኢትዮጲያ ኣቢይ ኣሕመድ፡

ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ፡ ብዛዕባ ህሉዉ ወተሃደራዊ ምዕባሌታት፡ ኣንጻር ጃንዳ ወያነ ዝዓለመ እዚ ዝስዕብ ብሓጺሩ ንህዝቡ መግለጺ ኣስሚዑ ኣሎ፡


•√ ቀዳማይ ክፋል ስርሒት ሰራዊት ምክልኻል፡ ብ100% ዓወት ተዛዚሙ፡ ንካልኣይ ክፋል ኣብ ምድላዋት ንርከብ፡


•√ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰሜን እዚ ሰራዊት እታ ሃገር ተዓጢቁ ዝነበረ ከበድቲ ኣጽዋራት፡ መብዛሕትኡ ብዶባት ኤርትራ፡ ዛላምበሳ፡ ጾሮና፡ ባድመ፡ ክወጽእ ከሎ ከምኡ ዉን ብወገን ምዕራባዊ ሸነኽ ዳንሻ ዝነበረ ገለ ኣጽዋር ድማ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጲያ ኣቲዩ፡


•√ ካብ ዳንሻ ይኩን ኣብ ከባቢ መቀለ ኩሓ-መዓስከር ዝነበረ ኣብ ኢድ ጃንዳ ወያነ ዝወደቀ ኣጽዋር ድማ፡ ብነፈርቲ ዉግእ ከም ዝዓነወ ኣነጺሩ፡


•√ ኣብዚ ካልኣይ ወፍሪ፡ ብኩሉ መኣዝናት ኣብ ርእሲ እተን ቀንዲ ወተሃደራዉያን ነቁጣታት ጃንዳ ወያነ ዝኮና፡ ሓያል መጥቃዕቲ ክካየድ ምኳኑ ኣብሪሁ፡


•√ ናይ ነፈርቲ ዉግእ መጥቃዕትታት ከም ዝህሉ ዉን ተዛሪቡ ኣሎ፡ ዒሉ መዓኮርካ ሓሉ ኮይና ጉዳይ፡ ንሕና እዚ ከይመጽእ ተዛሪብና ሰማዒ ስኢና፡ ሕጂ ግን ጭፍራ መከራ ይምከራ፡

እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ፡ ሎሚ 06 ሕዳር 2020፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጲያ ንህዝቢ ትግራይ ብቋንቃ "ትግሪኛ" መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ፡


"ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፡ እዚ መንግስቲ ናይ ሕጊ ምክባር ናይ ሓይሊ ስጉምቲ፡ ምስ ምሉእ መዋቅር ህዉሓት ወይ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣይኮነን፡ ምስ'ቲ ደመኛን ኣረሜንን ጉጅለ ጥራይ'ዩ!"


ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጲያ ዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድ፡ ናብ ህዝቢ ትግራይን ኣባላት ሓይልታት ጸጥታን መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ፡


ንሱ ይብል፡ ኣብ ዉሽጢ ህዉሓት ዘሎ ጨዋዪን ጠላምን ጉጅለ ኣብዝሓለፈ 10ታት ዓመታት ኣብ ማእገር ህዝብና ቸይ ቸይ ዝበሎ ከይኣኽሎ፡ ኣብዚ 2-ዓመትን ፈረቃን ናይ ለዉጥን ሰላምን ጉዕዞ ዉን፡ ብስምካ ብዙሕ ሕማቕ እንዳሰርሐ፡ ሸቂጡ፡ ምስኩሎም ህዝብታት ኢትዮጲያ ኣናዒቡ፡ ካብዚ ጉዕዞ ኣጓኒካ ኣሎ።


እዚ ጠላምን ጨዋይን ጉጅለ፡ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ብዓቢኡ ብኸቢድ ዋጋን መስዋእትን ዝተኸሎ ሕጊ መንግስቲ፡ ብገዛእ ርእሱ ጥሒሱ ክዕንድር እኳ እንተጸንሐ፡ ንኩሉ ብሰላማዉን ሕጋዉን መንገዲ ኣብ መዓልብኡ ክበጽሕ ዝነበረና ተስፋ፡ ሴርዎ ኣሎ። ገለ ካብ'ቲ ዝጠሓሶ ሕገመንግስቲ፡


1. ብፓርላማ ዝወጹ ሕግታት፡ ብዉሳኔ ነጺጉ፡


2. ካብ ሕጊ ወጻኢ፡ ምስ ዓለምለኻዉያን ትካላትን መንግስታትን፡ ብጎኒ ርክባት ጀሚሩ፡


3. ብሰንኪ ዓለምለኻዊ ለበዳ ሕማም ኮሮናቫይረስ፡ ብቤት ምኽሪ ፈደረሽን ዝወጸን ዝጸደቐን ናይ "ምርጫ ምንዋሕ" ድንጋጌ ነጺጉ፡ ዘይሕጋዊ ምርጫ ኣካይዱ፡


4. ንፈደራላዊ መንግስቲ ይኹን፡ መንግስታት ክልላት፡ ኣፍልጦ ኣይህብን ኢሉ፡ ርክብ በቲኹ፡


5. ኣብ ካልኦት ክልላት ብዘለዉ ዕሱባቱ ተጠቂሙ፡ ሰላማዉያን ሰባት እንዳቀተለ፡ ሰላም ሃገር ይዘርግ ኣሎ፡


ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ/ኢትዮጲያ፡ እዚ ገበነኛ ጉጅለ ኩሉ ዓይነይ ሕግታት ጥሒሱን እከይ ተግባራት ክገብር ከሎ፡ ንድሕነትካን ሰላምካን ክንብል፡ ኣብ ጉዳይ ኮሮናን ኣንበጣን ዉን ከነተኩር ስለዘለና፡ ክሳብ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት፡ ብሕጋዉን ሰላማዉን ኣገባብ ንምፍትሑ፡ ክንጽዕር ጸኒሕና።


እዚ እንዳኮነ ግን፡ እዚ ኣብ ዉሽጢ ህዉሓት ዝተፈጥረ ገበነኛን ጨዋይን ሓይሊ፡ ነቲ ንሰላምካን ድሕነትካን ንኣስታት 20-ዓመት ዝሓለወካን ምሳኻ ዝጸንሐን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጲያ፡ ሰሜን እዚ፡ ኣብ ዓለም ተራኢዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ፡ ደቂሱ ከሎ ብለይቲ፡ ሓይሊ ኤለክትሪክን ኢንተርነትን ኣጥፊኡ፡ ኣብ ካምፕ ኣቲዩ መጥቃዕቲ ፈኒሉ።


ፈደራላዊ መንግስቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ናይ ምትራፍ ኣማራጺ ዝሪኢዮ፡ ሎሚ ብሰንኪ እዚ ኣረሜናዊ ጉጅለ ፈሺሉ ኣሎ፡ ናብ ምኽባር ሕጊ ኣቲዩ ኣሎ።


ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፡ እዚ መንግስቲ ናይ ሕጊ ምክባር ስጉምቲ፡ ምስ ምሉእ መዋቅር ህዉሓት ወይ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣይኮነን። ምስ'ቲ ደመኛን ኣረሜንን ጉጅለ ጥራይ'ዩ።


ምስ'ዚ ተኣሳሲሩ፡ ኣብ ከይዲ ምኽባር ሕጊ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ክህሉ ይኽእል ኢዩ። ንሲቪላዊ ዕላማ ዝገብር ዘይኮነ፡ እዚ ገበነኛ ጉጅለ ዝገበቶም ዓቕምታት ዒላማ ዝገብር ኢዩ። ይኩን እንበር፡ ዘይተሓስበ ሓደጋ ከየጋጥም፡ ሲቪላዉያን ኣብ ከተማታት ካብ ምእካብ ክትቁጠቡ ነተሓሳስብ። ዕድመ እዚ ሓደጋ ንምሕጻር ግን፡ ገበነኛታት ካብቲ ተሓቢኦምሉ ዘለዉ ጎዳጉዲ ኣዉጺእኩም ክትሕብሩን ከተረክቡን ንጽዉዕ።


ዝከበርኩም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ፡

ንዓኹም ከም መከላኸሊ ተጠቂሙ፡ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ የዉድቅ ክሳብ ዝሃለወ፡ መንግስቲ ዉን ምስቲ እኩይ ሓይሊ እንበር ምሳኻትኩም ተጻብኦ ከምዘይብሉ ፈሊጥኩም፡ ዕድመ እዚ ገበነኛ ጉጅለን ኪናትን ንምሕጻር፡ በብዝለኩሞ ዕጥቅኩም ከተዉርዱን፡ ናብ ሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጲያ በብዝጥዕመኩም ክትጽንበሩ፡ ኣባላት እዚ እኩይ ጉጅለ ከይሃድሙ መንገድታት ክትዓጽዉ፡ ንጽዉዕ።


ዝከበርኩም መንእሰያት ትግራይ፡

ሃገርኩም ኢትዮጲያ ኣብ ታሪኻ ርኢያቶ ዘይትፈልጥን ዝገርምን ኢዩ። ኣቦታኩም ዝሃበጽዋ ሃገር፡ ኣያታትኩም ዝተሰዉኡላ ሃገር፡ ሎሚ በዚ እኩይ ሓይሊ ተደፊራ ኣላ።


እዚ ሓይሊ ኣብ ሓጺር ግዜ ናብ ሕጊ ክቀርብ ኣለዎ። ስለዝኮነ ድማ ኣንጻሩ ክትለዓሉን፡ ኣብ ሓጹር እዋን ድማ ዕማምና ዛዚምና ናብ ጉዳይ ልምዓትና ክንኣቱ፡ ክትሕግዙ ንጽዉዕ።


ኢትዮጲያ ክትስዕር ኢያ....!!!


ቀ/ሚኒስተር ኢትዮጲያ ዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድ

06 ሕዳር 2020

ኣዲስ ኣበባ፡ ኢትዮጲያ፡


Video፡ FBC Tigrigna

NationalEr Interest


NationalEr Interest

49 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.