ፖለቲካዊ ምዕባሌታት ኢትዮጲያ፡ Ethiopia, Political Dynamism

እዚ ዝስዕብ ፖለቲካዊ ምዕባሌታት ኣብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጲያ ኣሎ፡


ኣቀድም ኣቢሉ ወከልቲ ኩለን ኣብ ምርጫ ክሳተፋ ካብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጲያ (National Electoral Board of Ethiopia) ፍቃድ ዝረከባ ዉድባት፡ ንኩነታት ኣብ ወርሒ ነሓሰ ክካየድ ዝተመደበ ሓፈሻዊ ምርጫ ምስ ኩነታት ሕማም ለበዳ ኮሮናቫይረስ ብምትእስሳር ክንዋሕ በቲ ቦርድ ንዝቀረበ እማመን፡ ደሓር ብወከልቲ ህዝቢ ዝጸደቀን፡ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ድማ ብዝበዝሐ ድምጺ እዘን ፍቃድ ዝረከባ ዉድባት ክናዋሕ ኣጽዲቀንኦ።ወኪል ህዉሓት ኮይኑ ዝቀረበ ኣዲስ ኣለም ባሌማ፡ ንኩነታት ዲሞክራሲ ኢትዮጲያ ኣመልኪቱ ንቀዳማይ ሚኒስተርን ኣቦወምበር ገዛእ ሰልፊ ብልጽግና ፓርቲ ዶ/ር ኣቢየ ኣሕመድ ኣብ ዝሓተተሉ፡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር "ቅድም ኣብ ክልል ትግራይ እንታይ ዓይነት ዲሞክራሲ ኣለካ ፍለጥ፡ ሓደ ተቃዋሚ ፓርቲ ይኩን ሰብ ክኣቱን ክወጽእን ዝወርዶ ዘሎ ሽግር፡ ኩሉ ይበጽሓና ኢዩ!" ክብል መሊስሉ ምናባሩ ይዝከር።


ብመሰረት እቲ ወያነ ዝነደፈቶ "ሕገመንግስቲ ዝበሃል" ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ፡ ኣብ ኢትዮጲያ ዝመርሕ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ከብቅዕ'ዩ ዝግብኦ። ቅድሚኡ ኣብ ወርሒ ነሓሰ፡ ምርጫ ከካይድ ይግደድ። እቲ ሕገመንግስቲ ግን፡ ንከም ሕማም ኮሮናቫይረስ ዝኣመሰሉ ካልኦት ዓበይቲ ሰብ ሰርሖ ይኩኑ ባህሪያዉያን ሓደጋታት ዝተዓጻጸፍ ኮይኑ ኣይተረክበን።


ስለዚ፡ እቲ እንኮ ሕጋዊ ኣካይዳ ዝበሃል፡ ብድምጺ ፓርላማን ተቃወምቲ ዉድባት ድማ ኣኪብካ ዉሳኔ ምሕላፍ'ዩ። ኩለን ተቃወምቲ ይኩና ገዛኢ ሰልፊ ድማ ብዝሓልፍ ዉሳኔ ክቅየዳ፡ ትርጉም እቲ ዘካይድኦ ዘለዋ ናይ ዉሳኔ ድምጺ ኢዩ።


እዚ ኮይኑ ከብቅዕ፡ ሎሚ ኣብ ህጹጽ ኣኼባ "ጽዑቅ ክንክን ንብሎ" ዝቀነየት ጉጅለ ህዉሓት ኣብ ዘዉጽኣቶ መግለጺ፡ እቲ መስርሕ ምርጫ ኣብ ኢትዮጲያ ምክያዱን ዘይምክያዱን ብዘየገድስ፡ ሕማም ኮሮናቫይረስ ዉን ብዘየገድስ፡ "ኣብ ክልለይ ምርጫ ክገብር'የ" ክትብል ዉሳኔ ኣሕሊፋ።


እቲ ህዉሓት ትገብሮ ዘላ ምምጥጣር፡ ኣብ ትግራይ ብህዝቢ ዝተመርጸ መንግስትን መሪሒነትን ኣምሲልካ መሪጽካ፡ "ሓዉሲ ነጻ ትግራይ" "De facto State" ምእዋጅ'ዩ። እዚ ድማ፡ በቲ ናታቶም ኣበሃህላ ናብ ምግንጻል ትግራይ ሓደ ስጉምቲ፡ ናብ ትግራይ ትግሪኚ ድማ፡ ፍርቂ ስጉምቲ'ዩ።


እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ፡ ብሓይልታት ልፍንቲ ናጽነትን ዲሞክራሲያዉያን ፈደራሊስት ( A Coalition of Freedom and Democratic Federalist) ዝፍለጣ፡ ንኦነግን ኦብነግን ዝሓቆፈ 4 ዉድባት ዝፈረማሉ፡ ንምንዋሕ ምርጫ ዝቃወም፡ ሓደ ሓባራዊ መግለጺ ወጺኡ ኣሎ።


እቲ ድሌት ህዉሓት ንጹር'ዩ። ኣብ ኢትዮጲያ ስርዓት ኣልቦዉነት ንከይነግስ፡ እሞ ዚያዳ ንስ ብስርዓትን ሕግን ተማእዚዛ ትከይድ ዉድብ ንከተምስል ትዋስኦ ዘላ ድራማ፡ ኣብ ህዝብታት ኢትዮጲያ ዳግማይ ንክትክሰብ ዘይኮነ፡ ነዚ ኣቀዲምና ዝበልናዮ ናይ ምግንጻልን ምህዳምን ሕልሚ'ዩ።


እዚ ድማ፡ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝከፍአ ታኼላ ክሸሞ'ዩ። ዋላ ምርጫ ተካይድ፡ ካብ ከምቲ ኣቀዲማ ኣብ ኣራት ኪሎ ከላ ትገብሮ ዝነበረት ስርቂ ድምጺ ህዝቢ (ንሃይለማሪያም ደሳለ 100% ደፊንካያ ዝበለቶን፡ ብሓይልታት ቅንጅት ዝበሃሉ ዉድብ ዉን ምስ ተሳዕረት ዓሚጻ ዝሰወረቶም)፡ ኣብ መቀለ ዉን ካብኡ ሓሊፋ ካልእ ኣይትገብርን'ያ። ተዓዊተ ክትብል'ያ፡ ኣብኡ እንተበጺሓ'ያ ግን።


ኣብ ርእሲ ጃንዳ ወያነ እዞም ዝስዕቡ ኣማራጺታት ኣለዉ፡


1. ካብ ኩሉ ማሕበራዉን ቁጠባዉን ኣገልግሎት ምእጋድ፡

2. ካብ ፖለቲካዊ መድረኽ ኢትዮጲያ ምሕካኽን፡ ከም ሽበራዉያን ሓደጋ ምብትታን ድሕነት ሃገር ተራኢዩ፡ ኣብ ጸሊም መዝገብ ምስፋር፡

3. ወተሃደራዊ ስጉምቲ ምዉሳድ፡

4. ዞባዊ ወተሃደራዉን ጸጥታዉን ስጉምቲ ምዉሳድ፡


እዚ ወድሓንኩም ጃንዳ!

NationalEr Interest

35 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.