ፖለቲካዊ ምዕባሌታት ኢትዮጲያ፡ ........ናይዚ ክልተ-ሰሙን እዚ ብድሆ "Resistance"!

Updated: Sep 24

•√ ቤ/ምኽሪ ፈደረሽን ኢትዮጲያ፡ ድሕሪ ካብ ሰብ ሞያ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ዝረኸቦ ሞያዊ ሓበሬታ "ኣብዚ ሰዓት ምስ ዘሎ ኩነታት ሕማም ኮሮናቫይረስ ምርጫ ክግበር ከም ዝኽእል"፡ ብዝቐረበ እማመ መሰረት፡ ኣብዚ ዓመተ 2020/21 ምርጫ ክካየድ፡ ብሓደ ተቃዉሞ፡ 8 ድምጺ ተዓቅቦ ወሲኑ።

•√ ምስ ምቕያር ሓዲሽ ባጤራ ብር፡ ኣብ'ታ ሃገር ንገበነኛታት፡ ናይ ኪናት ጎይቶት ከኣ ብፍላይ ዕግርግር ፈጢሩ እኳ እንተሎ፡ ኣይከም መራሕቲ ክልል ትግራይ ግን። ምኽኒያቱ፡ እቲ ዝወርድ ካብ ባንኪ ወጻኢ ዝጸንሐ ናይ ካሽ ክሳራ ጥራይ ዘይኮነ፡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ሰባ ሓዲሽ ባጤራ ዝተቀበለት ጃንዳ፡ ብማዕሪኡ ፖለቲካዊ ክሳራ ኣዉሪድላ ኣሎ።


"ገንዘብ ኣለ፡ ንሽዋ መንገድ ኣለ" ኢዩ ንህዉሓት!

.......ጭርሖ መንእሰያት መቀለ፡


•√ ካልእ መስሓቅ (More Jokes) ምርጫ ክልል ትግራይ፡ ድሕሪ ናይ 100% ናይ ቁማር ዓወትን፡ ናይ ምትላል ተወካልነት 189/190 ኣብ ቤ/ምኽርን፡ ኣብ'ቲ ቁሩብ ቁራቦ እምነትን፡ ናይ ድሕነት ስግኣትን ዝጸንሖ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ዝፈጠሮ ናይ ምትዕዝዛብ ሃዋህዉ፡ ኣብ ህዉሓት ከቢዲ ፖለቲካዊ ክሳራ ወሪዱ ኣሎ።


•√ በዚ ኣቀዲሙ ዝተገልጸ ነጥቢ፡ "እታ ሓንቲ ወምበር ኣብ ቤ/ምኽሪ ተወከልቲ ክልል ትግራይ ተዋሂባትኩም እሞ ተረከብዋ" ተባሂሎም ዝተኣዘዙ፡ ባይቶና ዝተባህሉ ሰልፊ፡ "ንይምሰል ብጌጋ ቅማረ ዝተዋህበና ዉክልና ኣይንወስድን" ብምባል፡ ነጺጎማ (Resistance 01)።


•√ ኣርባዕተ ሰልፍታት ኣንጻር ህዉሓት ዝገጠማ፡ ብፍላይ እተን 3 ሰልፍታት ብተመሳሳሊ መርገጺ ብምዉሳድ፡ ነቲ እምነት ዘሕደርሉ ምርጫን ዉክልናን፡ ህዉሓት ከም ቆልዓ ኣብ ቀትሪ ጸሓይ ክትጻወተሉ ዝተዓዘቡ፡ ብተመሳሳሊ መገለጺ ብምዉጻእ ኮኒኖሞ፡ ባይቶና ዝተባህሉ ሰልፊ ንዝወሰድዎ ናይ ዘይምቅባል ወንበር ድማ ደጊፎሞ (Resistance 02)።


•√ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዉን፡ ህዉሓት 152 ሕጹያት ቀሪባ ክንሳ፡ ካልኦት ተወሰኽቲ 38 ብህዝቢ ዘይተመርጹ መብዛሕትኦም ካድራትን ናይ እዝንን ዝኮኑ ኣባላት ህዉሓት ተባሂሎም ኣብ ቤ/ምኽሪ ክልል ትግራይ ክኣትዉ ይዳለዉ ከም ዘለዎ ሓበሬታ ዝበጽሖም ተቃወምቲ ዉድባት፡ ነቲ ጉዳይ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ ብምቅላዕ፡ ደዉ ከም ዝብል ጌሮሞ (Resistance 03)።


•√ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ክሳራ ከይኣክል፡ ኣብ መጻብቦ ዝኣተወት ህዉሓት፡ ኣብዚ ቀረባ መዓልቲ ሓዲሽ ሓሳብ ኣምጺኣ፡ ክሰልጣ ከይሰልጣ። ንሱ ከኣ፡ ብዉሕዱ ንተቋራኒ ኣተሓሳስባ ተቃወምቲ ንምብዳህን ንምምቅቃልን ዓሊማ፡ ኩለን ተቃወምቲ ዉድባት ኣብ'ቲ 20% ወይ ድማ 38 ወናብር ብቀጥታ ክዉከላ ወሲና።


•√ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ዝበሃሉ ዉድብ "ዝል" ኢሎም ብዘይንሕስያ ክቕበሉ ከለዉ፡ ባይቶናን ሳልሳይ ወያነን ዝበሃሉ ግን ድሮ "ሕጂ ዉን ብዘይ ሕጋዊ ዉክልና ህዝቢ ስልጣን ዉክልና ቤ/ምኽሪ ፈደረሽን ኣይንሕዝን ኢና" ክብሉ ነጺጎሞ (Resistance 03)። ንሕና ዉን በዚኣ ነጥቢ ካብ ዝርዝር "ናይ ቆልዑ ሰልፍታት/ማሕበራት" ኣዉጺእናዮም ንርከብ። ዉድብ ናጽነት ዝበሃሉ (ናይ ኒኩሌር ቦይ) ግን ክንሓስበሉ ቢሎም ከዱ።


•√ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ሰልፍታት ብልጽግናን፡ ኢዘማን (የ'ኢትዮጲያ ዜግነታዊ ማሕበራዊ-ፍትሒ) ዝበሃሉ፡ ናይ ዉህደት መደባት ከም ዘለዎም ይጭኖ ኣሎ። ንሳቶም፡ ኣብ ኢትዮጲያ ዘለዎም ጽልዋን ምቁጽጻርን ኣዐሪዮም ኣሐይሎም፡ "ናይ ኣፍሪቃ መርሓ ጎደና - Roadmap" ክስእሉ ይዉዕሉ ኣለዉ....፡ ከም ዝሓለፉ ስርዓታት ጥር ኢልካ ኢኳለ ከይትኸዉን ዛ'ጉዳይ ግን?


•√ ብዝኾነ፡ ኣብ ትግራይ ሓደ ጥሙር ፖለቲካዊ ሓይሊ ክመጽእ'ዩ። ንሶም፡ ካብዚ ንላዕሊ ግዜ ዓዲግካ፡ ጅሆ ንጎረቤት ሃገር ኤርትራን፡ ንገዛእ ርእሶም ቁጠባዊ ረብሓታቶም ድማ ኣብዛ ጎረቤት ከም ዝምርኮስ መጠን፡ ንሓዋሩ ከቢድ ዕንወት ክመጽእ ፍቓደኛታት ኣይኮኑንን። ዘለዎም ፖለቲካዊ ኣመለኻኽታ ከኣ ካብ ስግኣት ድሕነት እቲ ህዝቢ ዝነቅል'ዩ።


ኣእዳዎም ከም ህዉሓት ኣብ ፖለቲካዊ ጽምዶታት እዚ ዞባ ኣቀዲሙ ስለ ዘይተመራስሐ ከኣ፡ ምስ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ጎረባብቲ ዘሎ፡ ኣብ ሓደ ጣዉላ ኮፍ ኢሎም ናይ ምዝርራብን ምፍታሕን ዝለዓለ ዕድል ከም ዘለዎም ይእመን።


እዚ ይመስል ዘሎ ምዕባሌታት!

NationalEr Interest

76 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.