ፕሮጀክት ጸሓያዊ ጸዓት (Solar Power) ኣብ ነፋሲ-ወከፍ ስትራተጂካዉያን ሓጽብታትና፡

ኣብ ነፋሲ-ወከፍ ስትራተጂካዉያን ሓጽብታትና፡ ብዉሕዱ መጀመሪ ነ'ናይ 8-ሜጋዋት (8MW) ጸሓያዊ ሓይሊ ኤለክትሪክ ጸዓት (Solar Power) ናይ ምትካል ዉጥን ብዘሎ መሰረት፡ እቲ ኣብ ዲጋ ምስላምን (ገርገራ) ዲጋ ሎጎን (ዓዲ-ሃሎን) ዝተተኽለ ድሮ ከም ዝተዛዘመ፡ ገዲም ጋዜጠኛን ሰኣልን ሚኒስትሪ ዜና ኣቶ ታእዛዝ ኣብራሃ፡ ብስእልታቱ ኣሰኒዩ ይሕብር።

እዚ ፕሮጀክት ናይ ጸሓያዊ ጸዓት፡ ነቲ ኣብ'ቲ ከባቢ ዝከየድ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ብቀንዱ ኣገልግሎት ክህብ ዝዓለመ እኳ እንተኾነ፡ ናብ ሃገራዊ መስመር ኤለክትሪክ (National Grid) ኮርፖረሽን ኤለክትሪክ ኤርትራ ዝጽንበር ዉን'ዩ።


ከም ዝፍለጥ፡ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ኣብ ሃገርና ሰፊሕ ናይ ጸዓት ጸገማት ከጋጥም ከሎ፡ ነናይ 17ሜጋዋት ዝኮና ኣርባዕተ ጀነሬተራት መደበር ሓይሊ ኤለክትሪክ ሕርጊጎ፡ እተን ክልተ ዉን ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይነን ዝነበራ፡ ኢየን ንሃገር ምሉእ ተተባራሪየን ኣገልግሎት ክህባ ዝፍትና ዝነበራ።

ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ነ'ናይ 8ሜጋዋት ጸሓያዊ ጸዓት ኣበየ ከባቢኡ ተኺልካ፡ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ምኳኑ ክግንዘብ ክይከኣል።


ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከባቢ ዓረዛ ማይ-ድማ፡ ብኤዉረጳዊ ሕብረት ተመዊሉ፡ ብፍሉይ ቴክኖሎጂ ባተሪ ቴስላ (Solar PV & Tesla lithium batteries) ዝተተኽለ ጸሓያዊ ጸዓት ናይ 1ሜጋዋት (1MW) ወይ ናይ ከባቢ 400ኪሎዋት ናይ ጀኔረተር ጥራይ'ዩ ኔሩ ዓቀኑ፡ እንተኮነ ክሳብ 40,000 ተጠቀምቲ፡ ብዘይ ምቁጽራጽን ጸገምን ከገልግል ይኽእል።


እዚ ዘረዳኣካ፡ ኣብዘን ስትራተጂካዉያን ዲጋታትና፡ ዓይነታዊ ባተርን ናይ PV ቴክኖሎጂ ጸሓያዊ ጸዓት እንተተጠቂምካ፡ እቲ ዉጽኢት ኣዚዩ ዓቢ'ዩ።


ስእሊ፡ #Taezaz_Abraha NationalEr Interest

143 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.