ግርጭት ደሴታት ሓኒሽ ኤርትራ - የመን፡ ዝደቀሰ ጉዳይ፡ The Small Incident Triggered in Red Sea, Greater Hanish Island,

Updated: Jun 8

Read English Version Below, Including the Press Release by Ministry of Information.


ጋዜጣ ኣሽራቅ ኣል'ዋሳት፡ ነቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ደሴታት ዞቀር ሓኒሽ ዘጋጠመ፡ ንኡስ ግርጭት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣንጻር ቀርሰንቲ፡ ሓደ ዓቢ ጸገም ከም ተፈጥረ ኣምሲላ ድራማ ክትሰርሕ ብምፍታና፡ መንግስቲ ኤርትራ ትማል ኣቢሉ ሓጺር መግለጺ ኣዉጽኢሉ።

እቲ ኩነታት፡ ሓይሊ ባሕሪ የመን ዝበሃል ዘሎ፡ ተኮነ "ናይ ኮንትሮባንድ ማፊያ" ወይ ቀርሰንቲ ዝበሎም መንግስቲ ኤርትራ፡ ድሕሪ ን7 ገፈፍቲ ዓሳ ኤርትራዉያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዉ፡ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ መጥቃዕቲ ፈኒዩ፡ ክሳብ 15 ዝበጽሓ ጃላቡ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣእቲዩ፡ ንዝተኣስሩ ምፍትሑ'ዩ ኣጋጢሙ።


ከም ርድኢትና፡ ካብዚ ወጻኢ ካልእ ጸገማት የለን። ደሴታት ዘቆር ሓኒሽ ኣብ 1995፡ ካብ 15 ታሕሳስ ክሳብ 17፡ ንኤርትራን ንየመንን ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ግርጭት ኣእቲየንአን ኔረን። ኣብቲ ኪናት ሳልስቲ፡ ሓይሊ ባሕሪ፡ ኣጋር ሰራዊት፡ ከምኡ ዉን ናይ ወተሃደራዊት መጓሓዚያ ሄለኮፕተር ዘሳተፈት ኤርትራ፡ ንሓይልታት የመን ጸራሪጉ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁጽጻር ከእትወን ክኢሉ። ኣብ'ቲ ኪናይ፡ የመን ነቲ ብወገን ኤርትራ ዝተራእየ ኣሰንባዲ ወተሃደራዊ ዓወት፡ "ኢድ እስራኤል ኣለዎ" ኢላ ከም ዝኸሰሰት ኣይርሳዕን።


እንተኮነ፡ እቲ ጉዳይ ናብ ኣህጉራዊ ብይን ከምርሕ ስለዝነበሮ፡ ኣህጉራዊ መጋባኣያ ድማ፡ ዝበዝሓ ደሴታት ንየመን ክዋሃባ፡ ገለ ንሸነኽ ኤርትራ ዘለዋ ደሴታት ሓዊስካ፡ ኤርትራ ንማያዊ ክቢ እተን ደሴታት ዉን ክብጽሓ፡ ሓንካሪ ብይን እኳ እንተኣሕለፈ፡ እቲ ኣማራጺ ብኣህጉራዊ ዳንነት ብቅያድ ስለዝነበረ፡ ኤርትራ ካብ'ታ ደሴት ክትወጽእ ክኢላ። ኣብ'ቲ ዝተኻየደ ኪናት፡ ኤርትራ 12 ጀጋኑኣ ከም ዘሰወአት ኣይርሳዕን፡ ጉዳይ ደሴታት ዘቆር-ሓኒሽ ዉን በዚ ደቂሱ።


ኣብ ካልእ እዋን ንምለሶ፡ ብዙሕ ግዜ ንጎኒ ንገድፎ ጉዳይ እንተሎ፡ ጉዳይ ዘይርግኣት የመን ኢዩ። የመን፡ ኣካል ጥንታዊ ማሕበራዊ፡ ቁጠባዉን፡ ፖለቲካዉን ረብሓታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢያ። ልክዕ ማዕረ እቲ ምስ ኢትዮጲያ ይኩን ካልኦት ሃገራት ጎረባብቲ ብቀጥታ ዝጸልወና ጸገማት ይኩን ኣወንታዊ ምዕባሌታት፡ እሞ ክንሰርሓሉ ንግደድ፡ እታ ካብ ገማግም ከተማ ዓሰብ ናይ 32 ኪሎሜተር እትፍንተት የመን ዉን ብተመሳሳሊ ዘለና ዕድላትና ዝተዛመደ'ዩ።


ዞባዊ ርግኣት፡ ኣብ መዳያት ቁጠባ፡ ጸጥታ፡ ፖለቲካ ክህልወና ኣለዎ ንብል እንተሊና፡ የመን ዉን ንናይ ሓባር ረብሓ ካብዚ ክቢ ከተምልጥ ፈጽማ ኣይትኽእልን'ያ። ብዉሕዱ፡ 10% ንግዲ ናይ ዓለም ንምቁጽጻር ዉን፡ ብሓባራዊ ስትራተጂ መጻብቦ ባብ-ኤል-መንደብ ንምቁጽጻር፡ ፍጹም ምስ የመን ምጽማድ ኣገዳሲ ዛዕባ'ዩ።

Read Also English Version፡

The Ancient Himyarite Kingdom, Today's Modern Yemen, their Political and socio-economic Interest is Historically Part of the Horn of Africa.


The Hanish Islands conflict was outbreak between Yemen and Eritrea over the island of Greater Hanish in the Red Sea, one of the largest in the then disputed Zukur-Hanish archipelago. Fighting took place over three days from 15 December to 17 December 1995, and Eritrea won the battle. In 1998 the Permanent Court of Arbitration determined that most of the archipelago belonged to Yemen.

Press Release

The Arabic Daily newspaper, Asharq Al-Awast, published an article yesterday that grossly dramatized a small incident triggered in the Red sea in the control of illicit contraband activities of a mafia group.


The underlying motive of the newspaper is to foment, in typical fashion, non-existent problems in the region. This will remain a pipedream as there is no space, whatsoever, to stoke tension in the Southern Red Sea.   


Ministry of Information Asmara 6 June 2020 ---------------------------------------------------------------

NationalEr Interest

254 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.