ዶባዊ ግርጭታት ኢትዮጲያ - ሱዳን፡ ክሹን ፕሮፖጋንዳ፡ Efforts to turn Sudan into a field for Settling Regional Accounts

Efforts to turn Sudan into a field for Settling Regional Accounts፡


Read Brief English Version below, Published by Ethiopian writer: Nour Al-Din Abda


ካብ ዕለት 26 ክሳብ 28 ግንቦት ኣብ መንጎ ዕጡቃት ምልሻታት ኢትዮጲያን ወተሃደራት ሱዳንን ግርጭት ተወሊዑ ኔሩ። በቲ ዝተኻየደ ምልዉዋጥ ቶኽሲ ድማ፡ ሓደ ሱዳናዊ መኮንን ዝርከቦም ክልተ ክሞቱ ከለዉ፡ 9 ድማ ቆሲሎም።

እቲ ብምልሻ ኢትዮጲያዉያን ዝተፈነወ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ፡ ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ሱዳን ከባቢ ገዳርፍ፡ ከባቢ ኣል-ቢርካ፡ ሕርሻ ሱዳን ኢዩ ተፈጺሙ። ብመሰረት መግለጺ ኣደኛ ሰራዊት ሱዳን ብርጋደር ኣምር መሓመድ ኣል-ሑሰን፡ እቲ ግርጭት ልሙድ ተርኢዮ እኳ እንተኾነ፡ እዚ ናይ ሎሚ ፍሉይ ዝገብሮ ግን፡ ብምዱብ ሰራዊት ኢትዮጲያ ጉልባብ ስለዝተገብረሉ'ዩ፡ ክብል ገሊጹ።

ንሱዳንን ኢትዮጲያን ዘሰሓሕበን ብወገን ሱዳን ምስ ዞባ ገዳርፍ፡ ብወገን ኢትዮጲያ ድማ ምስ ክልል ኣምሓራ፡ ገለ ክፋሉ ከኣ ትግራይ ዝዳወብ፡ ሓደ ዓቢ ሕሪሻ ኣል-ፋሽጋ ዝበሃል ቦታ፡ ክልቲኤን ሃገራት ሓደ ሓባራዊ ሽማግለ ቆይሙ፡ ክሕንጸጽን ክፍታሕን፡ ሓደ ካብቲ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ኣብዚ ወርሒ ግንቦት ብተሌፎን ዝተረዳድእሉ ጉዳይ'ዩ። እንተኮነ፡ ብዓይኒ ሓቂ ርኢኻ ዶባዊ ግርጭት ኢትዮጲያ ሱዳን ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ኣብ ትሕቲ ዝኮነ ይኩን ኩነታት ኣገዳስነት ጥራይ ዘይኮነ፡ ቀዳምነት ዉን ኣይኮነን።


ምኽኒያቱ፡ እዘን ሃገራት ጂኦፖለቲካዊ ኣቃዉማ ዲጋ ተሃድሶ ርኢኻ፡ (ማለት ካብ ዶብ ሱዳን ናይ 25ኪሜ ጥራይ ዝርሕቀቱ)፡ ኣብ ከምዚ ክኣትዋ ስለ ዘየመልክዓለን። ክልቲኤን ሃገራት፡ ኣብ ዞባ ተፋሰስ ኒል ዝርከባ፡ ዕድላት ምቅርሐ ጸጋታቱ ዉን ንሓደ ኣርቢሑ ነቲ ካልእ ዘዘኽትም ዘይኮነ፡ ኣብ መጻኢ ዕድላቱ ብሓባርን ማዕረን ዝምርኮሳ ሃገራት ኢየን። ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝኾኑ ሓረስቶት ዉን፡ ብምእኩል ኣገባብ ዘለዎም ግርጭታት ክፈትሑ ሽግር ዘለዎ ኣይኮነን።


ከምዚ ብኢንግሊዘኛ ኢትዮጲያዊ ጸሓፊ ኑር ኣልዲን ዓብዳ ተንቲንዎ ዘሎ ግን፡ ጃንዳ ህዉሓት ነዚ ኩነታት መዝሚዙ፡ ግርጭታት ኣራቢሑ ናብ ረብሕኡ ረብሓ ህላዊኡ ክቅይሮ ዝሃንደሶ ምዃኑ፡ ካብ'ቲ ሽታ ናይቲ ንሳቶም ዝኽሽንዎ ዓይነት ፕሮፖጋንዳ፡ ጽቡቕ ጌርካ ትርዳእ።


በቲ ሓደ ወገን ዉን፡ ዘይምርግጋእ ምብራቕ ኣፍሪቃ፡ ርግኣት ንሰሜን ኣፍሪቃ - ግብጺ፡ ኮይኑ ዝመስል ዘይስነ-ፍልጠታዊ መረዳእታታት ኣሎ። ናይ ረብሓ ምስሕሓብ (Conflict of Interest)፡ ብንኩላትካ ዘርብሕ ስነ-ፍልጠታዊ ሞጎት ጥራይ'ዩ ዝፍታሕ ኢልና ንጎኒ ገዲፍና፡ ነዚ ወጥሪ (Tension) ተኣምር ኮይኑ ካብ'ቲ ኣቲዎ ዘሎ ጉድጓድ ከዉጽኦ፡ ክምዝምዞ ዝሓስብ ጃንዳ ማለሊት ግን፡ ብግቡእ ተጸሪጉ ክቅበር ዘለዎ ጉዳይ'ዩ።


በዚ መሰረት፡ እቲ ሰራዊት ኢትዮጲያ ኣብ ጉልባብ እዞም ዕጡቓት ምልሻታት ዉዒሉ እንተኾይኑ ዉን፡ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጲያ ጌና በዞም ዝጓሓፉ ዘለዎ ጃንዲስት ወተሃደራዉያን መኮንናት፡ ኣይጸረየን ዘሎ፡ እቲ ምጽልጻልን ምእላይን፡ ብናህሪ ክቅጽል ከምዘለዎ የብርሃልካ።


ብዝኮነ፡ ዶባዊ ግርጭታት ኢትዮጲያ - ሱዳን፡ ካብ "ዕላቓት ኣል'ዓማ" ወጺኻ፡ ሓለምቱ ንተግባራቶም ብሽታ ክሹን ፕሮፖጋንድኦም ጥራይ ክትፈልጦ ኣስኳላ ዘድሊዮ ኣይኮነን።

Efforts to turn Sudan into a field for settling regional accounts


The issue of the Sudanese-Ethiopian border is almost settled, due to the absence of a border dispute between the two parties, as the previous government led by the Tigray Liberation Front ceded the disputed territories of Amhara region to Sudan, in exchange for Sudan ceding some areas adjacent to the Tigray region.


The problem of the Fashqa region around which conflicts between local militias revolve is not an issue between two countries as much as it is a struggle between local groups of influence and interests.


Starting from this local conflict, there are great internal endeavours, if it is in Sudan or Ethiopia, to use this issue to inflame the situation and to preoccupy the reform leaders in the two countries, and the case of pitting public opinion against it. The beneficiaries of this scenario, whether in Sudan or Ethiopia, are known.


The Sudanese army statement steeped in detail is for the purpose of escalation, and to show the civilian wing in the military council of weakness and the inability to deal politically with a local conflict.

The escalation of the military wing in Sudan comes within the framework of Egypt's mobilisation of elements loyal to it and entered the military part of the Sovereign Council.


For its part, Ethiopia is not concerned with escalation, but it is concerned with dealing with local militias and monitoring elements and groups operating in the border areas in the north and northwest to stir up the situation in coordination with security and military parties in Sudan.


There has been no comment from the Ethiopian side yet, and I do not think that anything will be issued, because Ethiopia prefers to deal through diplomatic channels to avoid the escalation that some of the military wings in Sudan want, and from behind the Egyptian side. If any comment is issued by Ethiopia, it will be in the context of calm and not in the context of escalation.


The issue of arms smuggling by Sudan since the changes in Ethiopia is the basis of the security issues that must be addressed. Here he mentions the statements of the former foreign minister in this regard.

In sum, there are local and regional efforts to turn Sudan into a platform for settling regional accounts, and to break the strategic partnership between Sudan and Ethiopia.


Therefore, the leaderships of the two countries must work to miss the opportunity and seriously deal with the issue, in order to preserve the strategic partnership between the Sudanese people and Ethiopia, and to avoid the slippery that regional parties are planning.


NationalEr Interest

49 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.