ድሕሪ መጋረጃ ኣጀንዳ "ህዝቢ ምስ ህዝቢ"፡ ዶ/ር ሙሴ ኤፍሬም ኣባል ናይታ ገበነኛ ጉጅለ ጃንዳ ማለሊት፡"ልኡኻት ሳጥናኤል"

Updated: Jul 3

ነጥቢ ሕዘለይ፡ ዶ/ር ሙሴ ኤፍሬም ኢዩ ዝበሃል። ኣብ ግዝኣት ሶማሊያ ዝኾነት ሶማሊላንድ፡ ናይ ሕግን ፖለቲካን ኣማኻሪ ምኳኑ'ዩ ዝዝረብ። ኣብ ሽወደን ዉን ዝኮነ መንግስታዊ ጽፍሒ ኣይሰኣኖን።


ብ"ኤርትራዊ ምህር" ድማ ይፍለጥ፡ ከም ተቃዋሚ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ኣብ BBC Tigriyna ቀሪቡ ድማ ብዛዕባ፡ ሃገርናን ዞባናን ዘለዎ ፖለቲካዊ ኣመላኻኽታ (መወከሲ፡ Ref. #01 & #02 ተዓዘብ) ዝብሎ ንሱ (እንበር ኣጀንድኡ!) ቃለ-መሕትት ክገብር ተዓዚብናዮ። ክመጽእ ከሎን፡ ኣብዛ ብሕጂ ንዛረበላ ኣርእስቲ ዉን ዝጠቃለልን፡ ሓደ ዶ/ር በእምነይ ኣብራሃ ዝበሃል ካልእ ብጻዩ ድማ ኣሎ፡ ንሱ ንካልእ መዓልቲ ኣብዚ ከነምጽኦ ኢና፡ ሓደ ፍሉይ ዕማም ኣለዎም።

ዶ/ር ሙሴ፡ ኣብ'ቲ ብዕለት 27-28 ሰነ፡ 2020 ኣቢሉ (ጽባሕ መዓልቲ ሰማእታትና)፡ ብዩኒቨርስቲ መቀለ ዝተዳለወ ናይ መርበብ (Online) ኮንፈረንስ፡ ኣብ ትሕቲ "ስትራተጂካዊ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን!" ዝብል ኣጀንዳ፡ ከም ኤርትራዊ ምሁር፡ ምስ'ዚ ኣቀዲሙ ዝተገልጸ ዶ/ር በእምነት ተሳቲፉ ኔሩ፡ ባዕላ እታ ተለቪዥን ትግራይ ኣቃሊሓቶ ኔራ፡ (መወከሲ Ref. #03 ተዓዘብ)።


ዕላማ እቲ ርክብ ንጹር'ዩ። ኣብ መጽናዕታት ስለዘለና እንተዘይኮይኑ፡ ቅድሚ ዓመታት ብዕምቆት ክንከታተሎ ዝጸናሕና፡ "ንድሕሪ ምግንጻል ክልል ትግራይ ካብ ኢትዮጲያ፡ ስዒቡ ዝመጽእ ምቅያር መንግስቲ ኤርትራን ምሕባርን"፡ ኣብ 2019 ኣቢልና ዉን ብዛዕብኡ ገለ ነጥብታት ብኣሰና ተለቪዥን ዝተኸሽሐ፡ ዘርጊሕና ኔርና።

ቢሮ ኢንዳስርን ልምዓት ከተማታትን፡ ከምኡ ዉን መቀለ ዩኒቨርስቲ/ክፍሊ መጽናዕትታት ህዝቢ (Mekelle University, Institute of Sociology) ምስ ቁጽሪ ኣልቦ መሻርኽትን፡ ትካላት፡ ዉልቀሰባት፡ ዩኒቨርስታት ዓለምናን ኮይኑ ዘካይዶ ዘሎ፡ እቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ማለሊት'ዪ።ንህዝቢ ኤርትራ ብስደት ኣስሒዉካ፡ ኣብሪስካ፡ ትካላቱን ትካላት መንግስቲ ኤርትራ ዉን ኣዳኺምካ፡ ከምዘይትስእ ዓንዲ-ሕቁኡ መሲስካ፡ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጲያ ጥራይ ዘይኮነ ዉን መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብብሄርን ዓሌትን ፋሕ ፋሕ ኣቢልካ፡ ደሓር ጸብለልትነት ናይ መቀለ ፖለቲካ ኣብ ኤርትራ ኣረጋጊጽካ፡ ካልእ ፖለቲካዉን ቁጠባዉን ጂኦግራፊ ክትፈጥር፡ ን20 ዓመት ብስቱር፡ ንተወሰኽቲ 2ዓመታት ድማ ብግሁድ ክትመጣጠር ዝጸንሐት፡ ኣጀንዳ "ህዝቢ ምስ ህዝቢ" ናይ ጃንዳ ማለሊት ኢያ!


ዋላ እኳ፡ ፈሺሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሕ ዋጋ ዝዋሃቦ ዕዮ ኣይኹን፡ ንኩሎም ባእታታት ኣለሊኻ ንምቕባሩ ግን ስራሕ የድሊ፡ እዚ ዶ/ር ሙሴ ኤፍሬም ድማ ናይዚ ኣጀንዳ ኣካል ምዃኑ፡ ኣብዚ ክበርህ ይግብኦ።


ለካ ኣማኻሪ ተፈንጫሊት ሶማሊላንድ ዝኾነ ዶ/ር ሙሴ ኤፍሬም ዉን፡ ሞይኡ ስለዝኾነስ፡ ኣብ ጉዳይ ምግንጻል ትግራይን ደሓት ስትራተጂካዊ ምጽንባር ምስ ህዝቢ ኤርትራን ኣድማዒ ባእታ'ዩ....ተባሂልለይ።

ህዝቢ ኤርትራ ዝተሓስበልካ ጥራይ ነጥቢ ሕዘለይ..!!


ተወሳኺ፡ ምዕባሌታት፡

03 Fri, 2020


"ትግሪኛ ንዛረብ ዘበልና ህዝብታት ሓደ ሃገር ኽንከዉን ኣለና ምባል ድኽነት ናይ ሓንጎል'ዩ"


ብዘይ ልቡ ኣብ "ERISAT"፡ ክለፋለፍ/ነገራት ከዐሪ ዝመጸ፡ ኣባል ባይቶ ሽወደንን ኣማኻሪ ተገንጻልቲ ሶማሊላንድን ትግራይን ዶ/ር ሙሴ ኤፍሬም፡ (መወከሲ Ref. #04.)፡


NationalEr Int. Note፡ "ንሕና ዲና ኣብ'ቲ መኣዲ ልኡኻት ሳጥናኤል...ብኸመይ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ስትራተጂካዊ ርክብ የካይዱ...ዝብል ሻሓኒ ጮማን ስንብርን ንድረር ኔርና..!?"


ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት፡ "ድሕሪ መጋረጃ ኣጀንዳ ህዝቢ ምስ ህዝቢ፡ ዶ/ር ሙሴ ኤፍሬም ዉን ኣባል ናይታ ገበነኛ ጉጅለ ጃንዳ ማለሊት!?" ኢዩ፡ ዝብል መወከሲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣዉጺኢና ኔርና (Read the Above Article).


ከም ግብረመልሲ ከይ ኮነ ኣይተርፍን ከኣ፡ ኣብ ኤሪሳት ተለቪዥን ቀሪቡ፡ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ መሐከሊ/መኸወሊ "ኣጀንዳ ልኡኻት ሳጥናኤል!" ክዛረበና መጺኡ።

ክኢልካዮ ተመሳሲልካ ተጓዓዝ፡ ጉምብሕ ጉምብሕ፡ ርእስኻ ቀቢርካ፡....ነዞም ሰባት ግን ሓንቲ ማሕንቆ ኣላ ዘሸገረቶም...!"ንሳ ኸኣ ብፍጹም ብፍጹም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ትኽ ኢሎም ክጓዓዙ ኣይክእሉን ኢዮም...!" ኣፍልቦም ነፊሖም፡ "እወ ከምዚ ኢና ንሓስብ ኔርና፡ ሕጂ ከኣ ንሰርሕ ዘለና...ክብሉ እንተፈተኑ፡ እንታይ ግብረ መልሲ ከምዘጋጥሞም ፍሉጥ'ዩ። ናይ መስፍን ሓጎስ ኑዛዜ፡ ሰንጋል፡ ካልኦትን...ምስዞም ደመጃታት ህዝቢ ኤርትራ ዝኮኑ ጃንዳ ወያነ፡ ብቅሉዕ ይግበርዎ ብስቱር፡ ናይ 2ዓመት ዕድመ ይሃልዎ፡ ናይ 20 ዓመት....እቲ ግብረ መልሲ ንጹር'ዩ፡

ምስ እምባ ሓፋሽ ከም ምርጻም ስለዝቁጸር። ንሳ'ያ እታ ጸገሞም..! ከም ቫይረስ ብዉሽጢ ብዉሽጢ ግን ኣይሰርሑንዮ'ም ማለት ኣይኮነን፡ እኳ ደኣ ኣብዚ ዝሓለፈ 22 ዓመታት ጥራይ ካብ ኪናት ሓሊፎም፡ ኣብ ምጽናት ህዝቢ ኤርትራ፡ ተቀበልትን ኣቃባበልትን ኮይኖም፡ ከቢድ ዕንወት ፈጢሮም።


እንተኾነ፡ ዶብ ናይ ሃገረ ኤርትራን መንነትን፡ ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጦ እምባ'ዩ፡ ኣብዚ ክራጸም'የ ዝበለ...ዕለቱን ሰዓቱን ብዘየገድስ፡ ከንቱ'ዩ። ኣብዚ ደረጃ ክወርዱ ከለዉ፡ እቲ መንግስቲ ወይ ግንባር ኣይኮነን ዝቃለሶም፡ ባዕሉ ህዝቢ ብዘላ ከባቢን ኩርናዕ ዓለምን'ዩ ብዝሓዞ ዝሳሃሎም።


ኤእ...ንሕና ከኣ እንታይ ደኣ ስራሕና፡ ንከም ፈትሊ ኣብ ዓፈፉን ዝተጠናነገ ኣምዔ ጋሊህካ መንነቱ ምቅላዕ'ዩ።

ስለዚ ከኣዮ'ም፡ ዶ/ር ሙሴ ይኹን ካልኦት መሳርሕቶም ባቢሎናዉያን፡ እዛ ክሳድካ ኣቅኒዕካ "ትግራይን ኤርትራን" ኢልካ ምዝራብ፡ ኣበያናይ መድረኽን ርሕቀት ጉዕዞን ከም ትርከብ ተሸሪባቶም ዘላ። ዝበጽሑ መሲልዎም ከግህድዎ ከለዉ ከኣ፡ ሰገጥ ኢሎም...."ኖ'ከምዚ ኢና ሓሲብናዮ"...ክብሉ ናብ ጫሌዳ ዝኣትዉ፡ ብኡ ኣቢሎም ፍትሕን ዲሞክራስን...ናብ ናይ ሕልሞም ኤርትራ ይህዉትቱ።


መቀለ ዩኒቨርስቲ ዝመደቦ ናይ መርበብ ኮንፈረንስ (Online Conference)፡ ብኣንደበት ኣይነበረን ተካይዱ። ወይ ጥንቁል ኣቢሉ "ኤርትራዉያን ምሁራት...ዝጥዕመኩም እንተኮይኑ ተሳተፉ?"..ኢሉ ዘምጽኦም ኣይኮነን። ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኢና ንዛረብ ዘለና። ብዛዕባ እዚ ኣጅንድኦም ከኣ፡ ከባቢ 700ገጻት ዝኸዉን ሓበሬታ ሰርሲርና ጀሊብና ድሮ ኣብ ምስናዱ ኢና ዘለና። ኣብ ኣስማት ዝርዝር ከይኣተና ግን፡ እዞም ተሳተፍቲ ኣዳህሊሎምና ይበሉ፡ ወይ ካልእ መመኽነይታ መቅበሪ ኣጀንድኦም ሃሰዉ ይበሉ፡ ኣብ ምቅባር እቲ ጃንዳ የራኽበና ጥራይ ኢና ክንብል ንደሊ።


ን"ERISAT" ግን ከይመስገና ክንሓልፍ ኣይንደልን።

ዓወትንሓፋሽ! NationalEr Interest

#Reference

Ref. #01. https://www.facebook.com/bbcnewstigrinya/videos/716619038861974/

Ref. #02. https://www.facebook.com/bbcnewstigrinya/videos/277019816863779/

Ref. #03. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=716781865533510&id=375713289640371

Ref. #04.

https://youtu.be/qZ8KvIVo6Zo

243 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.