ደርቢ ኣራት ኪሎ ሓዚሉ ዘስቀሎም፡ ደርሆ ከይነቀወ፡ ይህዱኡ ኮይኖም..! "ሓመድ ድበ ዕስለ" ብኣወል ስዒድ፡

Updated: Aug 2

እቶም በሊዕኩም ትርስዑ፡ ክትርስዑ ትኽእሉ ኢኩም፡

እቶም በሊዖም ዘይርስዑ ግን፡ ነዚ ኩሉ ዝተፈጸመ ከቢድ ታሪኻዊ ገበን ሓደ ብሓደ፡ 90ሺሕ ዜጋታት ከመይ ኢሎም ኢዮም ተሰጊጎም፡ ክንደይ ስድራቤታት ኢየን ተበቲነን፡ ክንደይ ቆልዑ ዘኽቲሞም፡ ክንደይ ደቀኣንስትዮ ክብረተን ተተንኪፈን፡ ክንደይ ኣዴታት እህህ ኢለን ብጓሂ ተረሚሰን፡ ክንደይ ዝኣክል ሰብኣዉን ንዋታዉን ዕንወት ወሪዱ....ወዘተ፡ ሓደ ብሓደ ክምርምርዎ ኢዮም....!

እንታይ ይመስለካ፡ ንኩሉ ረሲዕካ ንቅድሚት እንተኸድካ'ዩ....ትብል ሰብ እንተሃለወን፡ ንሳ ተኸደት ይሓይሽ፡ ናብዚ ናብቲ ዘይብኩ ትኺድ ናብኦም ትተሓወስ....!


"እዞም ሰባት ግን "ናይዛ ዝገበርዋ ዋጋ ክኸፍላዋ" ኢዮም.!"

.............ጀነራል ስፍሓት ኤፍሬም፡ ንተማሃሮ ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ጥበባትን ኮሌጅ ዓዲ-ቀይሕ (CASS)፡ ዝሃቦ መደረ'ዪ ኔሩ።


ስነ-ጥበባዊ ስራሕ፡ ነጸብራቕ ደረጃ ንቅሓት ሓደ ሕብረትሰብ ጌርካ ምርዳእ ጽቡቕ'ዩ። እዚ ህዝብና ድሕሪ ኣዋጅ ሰላም ኤርትራ ኢትዮጲያ 2018ን፡ ንዕኡ ስዒቡ ዝመጸ ምዕባሌታትን፡ ኣብ 2019 ኣብ ሓያል ክትዕ'ዩ ኣቲዩ።


ኣብ 2020 ድማ ናይ ብሓቂ ቅኑዕ መረዳእታ መጺዩ፡ ከም ንፋስ እንዳሸበበ ከኣ መሊሱ ይህነጽ ኣሎ። እዚ "ሓመድ ድበ ዕስለ" ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ ብመንእሰያት ጉጅለ ሓሰብቲ/ኣክቲቪስት ኣብ ዉሽጥን ደገን፡ ከምኡ ዉን ስነ-ጥበባዉያን መደበር ቺነማ ኣዝመራ ዝፈረየ ስርሓት፡ ሓደ ካብ'ቲ ምስክር እዚ ናይ ጥሪዚ ንቕሓት ሕብረትሰብና'ዩ።


ዶ/ር ኣቢይ እዚ መልኣኽ፡ ናይ ወጻኢ ፖለቲከኛት/ተቃወምቲ ኣእቲዩ፡ ጋዜጠኛታት ፈቲሑ፡ እሱራት ፈቲሑ፡ መንግስትና ዉን ከምኡ እንተዝገብር...ካብ ዝብል ኣጠማምታ፡ ሕጂ ኣበይ ኣለና ክንግንዘብ ይግባእ።


ዶ/ር ኣቢየ እሱራት እንተፈቲሐ፡ ተቋወምቲ ዝበሃሉ እንተኣእተወ፡ ከምኡ እንተገበረ፡ ንኩሎም ነቶም ጸጋማዉያንን የማናዉያንን ሓይልታት ደኣ እንበር፡ ነቶም ዓሌታዉያን ጸበብቲ ፖለቲከኛታት'ሲ ጉሒፍዎም፡ ዋላ ዉን ተገሪዞም ንዝኣተዉ፡ ኣታዊ ዉሽጢ ሃገር ጌርዎም።


ኣብ ኤርትራ፡ ልኡላዉነትን ዶብ ሃገርን ሃገራዉነትን ዝዶቦም ኣካላት፡ በዚ መዐቀኒ/Catagory (የማናዉያን ጸጋማዉያን) ዝልሓቁ ዜጋታት እንተለዉ ክፍትሑ/ክሰርሑ ክፍቀደሎም ኢዩ።


እቶም፡ ጌና ምስ ጸባብ ዓሌታዊት ጃንዳ ክሰርሑ ተረኺቦም፡ ሕጂ ዉን ድንን ድንን ክብሉ ዝጸንሑ፡ ባዕላቶም ዝተኸሽሑ፡ ኣብ ኣስመራ ይሃልዉ ኣብ ወጻኢ፡ ክንደየናይ ምሕረት ከይረኽቡ።


ህዝብና ከም ኣካል መኸተ፡ ክሳብ ናይ መወዳእታ ሰዓት፡ ተጸሚሙ፡ ጸኒዑ፡ ጠሚዩ፡ ዝኸዶ ዘሎ፡ ንባዕሉ ነቲ "ንሓመድ ድበ ዕስለ ወያነ" ጥራይ ኣይኮነን። ጽባሕ ነታ ናይ ሓዋሩ ሰላምን ብልጽግናንን ማዕረ ክንደይ ሓቢሩ ዋጋ ከምዝኸፈለላን፡ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ድማ ንከየእትዋ ዘበት...ንክሕልዋ,..ክቃለሰላ ክነብር ከኽእሎ'ዩ።


Watch the Full Movie፡

https://youtu.be/yjyAMzMkN1Q


ዓወትንሓፋሽ....!!!

NationalEr Interest

63 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.