ዝኽሪ 27 ዓመት፡ 23-27 ሚያዚያ 1993፡ መስርሕ ሪፈረንደም ምድማጽ ንናጽነት ኤርትራ፡

ከምዛ ሎሚ ዕለት 23 ሚያዚያ፡ ልክዕ ቅድሚ 27 ዓመት፡ መስርሕ ሪፈረንደም ንናጽነት ተጀሚሩ። እቲ መስርሕ፡ ካብ ዕለት 23 ክሳብ 25 ሚያዚያ 1993፡ ኣብ መላእ ክፋላት ኤርትራ፡ ኢትዮጲያ፡ ኤርትራዉያን ዝርከብዎ መላእ ኩርናዕ ዓለም ተኻይዱ፡ እቲ ዉጽኢት ድማ ብዕለት 27 ሚያዚያ 1993፡ 99.83% ኣድማጺ ብወግዒ "እወ ንናጽነት" ከም ዘድምውጸን፡ ኤርትራ ናጻን ልኡላዊት ሃገር ምኳናን ተኣወጀ።


ብቁጽሪ ክርአ ከሎ፡ 1,100,260 እወ ንናጽነት ከድምጽ ከሎ፡ 1,822 ኣይፋል ኣድሚጹ። 328 ካርድታት ወረቃቅቲ ከኣ ዘይብቁዕ ወይ Blank ተባሂሉ ተሳሒቡ።


ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ 24 ግንቦት 1991፡ ምሉእ ብምሉእ መሬታዊ ሓርነት እኳ እንተረጋገጸ፡ ካብኡ ሓሊፉ ዉን ሱር እቲ ገዛኢ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ኣቲዩ እንተመሓዎ፡ መሰል ነጻን ልኡላዊትን ሃገር ሕጋዉነት ንምልባስ፡ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዉን ነዚ ክምእዘዝ፡ ናይ ክልተ ዓመታት ዓቃልን ልዙብን ዲፕሎማሳዉን መንገዲ ተኸቲሉ፡ ሪፈረንደም ኣካይዱ፡ ነዚ ምሉእ ናጽነት ሃገሩ ኣረጋጊጹ።


እዚ ማለት ዋላ እቶም ንናይ ዘይረብሕ ዉልቃዊ ረብሕኦም ክብሉ ምስ ስርዓት ደርጊ ወጊኖም ኣንጻር ሰዉራ ኤርትራ ዝቃለሱ ዝነበሩ ደቂ ሃገር፡ ድምጾምን ምርጭኦምን ከስምዑ፡ ዕድልን መሰልን ምፍቃድ ማለት'ዩ። ከም ጽቡቕ ፖለቲካዊ ባህሊ፡ ድማ ካብዚ ክንመሃርን ብዝያዳ ክንኩስኩሶን ይግባእ።An Independence Referendum was held in Eritrea between 23 and 25 April 1993. The result was 99.83% in favour, with a 0.17% against. Independence was declared on 27 April.


ዓወትንሓፋሽ...!!!

NationalEr Interest

30 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.