ዜና ዕረፍቲ፡ ኣማሓዳሪ ከተማ ባረንቱ፡ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ገዲም ተጋዳላይ ኣውረልዮ ጃካሚኖ ተሰዊኡ፡

ዜና ዕረፍቲ፡

ኣማሓዳሪ ከተማ ባረንቱ፡ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ገዲም ተጋዳላይ ኣውረልዮ ጃካሚኖ ተሰዊኡ፡


ንነዊሕ ዓመታት ከም ኣማሓዳሪ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዞባ ጋሽ-ባርካ ዘገልገለ ተጋዳላይ ኣውረልዮ፡ ኣብ ግዜ ቃልሲ ንሓርነት ከም ጀማሂር፡ ቀጺሉ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት መንግስቲ ከም ኣማሓዳሪ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ'ዩ።

ተጋዳላይ ኣውረልዮ ብዘለዎ ብቑዕ ክእለትን ዓቕሚ ምሕደራን፡ ኣብ ርእስኡ ዉን ዝተፈላለዩ ውሽጥን ወጻእን ቛንቓታት ዝመልኽ ብምንባሩ፡ ኣብ ምሕደራዊ ህዝባዊ ኣጎልግሎት ብቑዕ ቅዲ ኣተሓሳስባ ዝኽተልን፡ ብተወፋይነቱን ምቕልሉነቱን ኤርትራ ካብ ዘፍረየቶም ውሑዳት ብኣብነት ካብ ዝጥቐሱ ዜጋታት ምንባሩ ህዝብን ሃገርን ይምስከረሉ ።


ተጋዳላይ ኣውረልዮ ብሃንደበታዊ ሕማም ኢዩ፡ ካብ ዝፈትዎን ዘፍቕሮን ህዝቡን ሃገሩን ብመስዋእቲ ተፈልዩ።


ብሰላም ዕረፍ፡

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና!

ዓወትንሓፋሽ...!!!

NationalEr Interest

2 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.