ዜና ሓዘን/SAD News ተመራማሪ ቋንቃን ስነ-ጽሑፍን መምህር ኣማረ ወልደስላሴ ዓሪፎም፡

ተመራማሪ ቋንቃን ስነ-ጽሑፍን መምህር ኣማረ ወልደስላሴ ዓሪፎም፡


"ሓንቲ ከይወሰድናሎም፡ ኩሉ ሒዞሞ ከይዶም....!!!"


"እቲ ካልእ ዘሕዝነና እንተሎ ዉን፡ ንክብርን ሃፈ-ጻማ ጻዕሮም ዝምጉስ፡ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ማዕርግ ከይወሰዱ ምካዶም'ዩ....ብዉሕዱ ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ንከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳያት ብዘይምዕዋቱ፡ ዓቢ ክሳራ ከሲሩ...!!!"


"ኣቦ "ኪን" "ዚን"፡ ኣብ ዓምዲ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ "ልሳንን ተዛረብቶምን"፡ ንነዊሕ ዝቀጸለ ክትዓትን ምርምርን ኣብ ስነ-ቋንቃ ትግሪኛ፡ እቲ ኣዚዩ ዝገርመኒ ዝነበረ'፡ ትግሪኛ ቋንቃ ኣዴና ክንሱ፡ ነቲ ምርምራዊ ጽሑፍ ብትግሪኛ ተነዱቁ ከሎ፡ ክንርድኦ ኣዚዩ ከቢድ ብምንባሩ'ዩ። እቲ ምርምራዊ ጽሑፍ፡ ካብ ዋሽንተንግን ካልኦት ኩርናዓት ዓለምና ዝርከቡ ተመራመርቲ ቋንቃ፡ ብብዝሒ ክሳተፍዎ ይዝክር።"


መምህር ኣማረ፡ ገዲም ጋዜጠኛ ጸሓፊ፡ ገጣሚ፡ ኣርታዒ ደራሲን ተዋሳኢን፡ መላኺ ቋንቋታት ትግርኛ፡ ኣምሓርኛ፡ እንግሊዝኛ፡ ኦሮምኛን ዓረብኛን፡ ከምኡ ዉን ከም ደራሲ መጻሕፍቲ ከም "ጽሕፍቶ"፡ "መሳግሮ" ዘፍረዩ ኢዩም።


ከም ተርጓሚ ንድራማታት ከም" የፐ ወዲ ጎቦ" ን ሓጸርቲ ዛንታታት ከም "ቫንካ" ዝተርጎሙ፣ ከም ጸሓፊ መበቈላውያን ሓጸርቲ ዛንታታትን ግጥምታትን፡ ኣብ ዓምዲ ሓዳስ ኤርትራ: ልሳን ቋንቋን ተዛረብቶምን ዘዳልዉ ዝነበሩ። ከም ጋዜጠኛ ኣብ ድምጺ ሓፋሽን ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራን ዝሰርሑ ምንባሮም ታሪኽ ሂወቶም ይገልጽ።ብፍሉይ ዘድንቆ ኣጋጣሚ፡

መምህር ኣማረ ወልደስላሴ፡ ብዛዕባ "ሓደስቲ ዝመስሉ ሓንፈጽ ኣጠቃቅማ ቋንቃታት "ወለዶ ናይ ሕማመይ" ዝምልከት መብርሂ ክህቡ፡ ብጋዜጠኛታት ኤሪና ኣብ ዝተሓተትሉ፡ "ቀደም ንስኻ "ወድሓወቦይ...ሊላይ ድዩ...ወርቂ ድዩ...ባቤነ...!" ኣይትብልን ዲካ ኔርካ...ከመይ ደኣ እዚ ናይዞም ነኣሽቱ ዉሉዳትና ቋንቃ ዘይቅቡል ኮይኑ ተሰሚዒካ...ክብሉ፡ ንቋንቃ ይኩን ባህሊ ሓደ ሕብረትሰብ ኩሉ ግዜ ነቃጽ ዘይኮነ፡ ተለዋዋጢ/ተቃያያሪ (Dynamic)፡ ተዋሳቢ፡ ተመላላኢ...ወዘተ ባህሪያት ከም ዘለዎን ተኮነ ምምእዛን ከኣ ጽቡቕ ምኳኑ፡ ዝተጠቅሱ ኣብነት ብምዝርዛር ኣብ ኤሪ-ቲቪ ከረዳኣና፡ ንዕዙዝ ሞያዊ ኣበርክትኡ ይዝክር።

መምህርን ስነጥበበኛን ኣማረ ወልደስላሴ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2020 ኣትሒዞም ክልተ ኩሊቶም ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኑ ኣብ ሆስፒታል ተዓቊቦም ድያልሲስ ብዝተባለ ሕክምና ክግበረሎም ከምዝጸንሑ ይፍለጥ። ኣብ ካናዳ ዝነብር መንእሰይ ወልደንስአ ምሕረትኣብ (@Weldino Mihreteab) (Pictured Below)፡

ብወለንትኡ ሓንቲ ኩሊቱ ክህቦም እኳ ቅሩብ እንተነበረ፡ ንሶም ግን "ኣነ 76 ዓመት ዝገበርኩ ዝበላዕክዎ ዕድመ የብልዕካ ዝወደይ፡ መንእሰይ ኢካ!" ብምባል ክሳብ መጠረሽታ ትንፋሶም፡ ንዘለዎም ክብርን ሓላፍነትን ህዝቦም ኣመስኪሮም ካብዛ ዓለም ተፈሊዮም።ስነ-ስርዓት ቀብሮም፡ ሎሚ ቀዳም 02 ግንቦት ሰዓት 9፡00ቅ/ቀ፡ ኣብ መቃብር ሓዝሓዝ ተፈጺሙ።


ብሰላም ዕረፉ መም ኣማረ ወልደስላሴ። መንግስተ ሰማይ የዋርስም። ጽንዓት ንመላእ ስድራቤቶምን ፈተዉቶም መሳርሕቶምን።

መወከሲ፡ #PaloZeፓራዲዞ NationalEr Inተerest

193 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.