ዛዕባ ሃገራዊ ኮርፖረሽን ዕደና ኤርትራ (Eritrean National Mining Corporation - ENAMCO)፡

Updated: Sep 27

ሃገራዊ ኮርፖረሽን ዕደና ኤርትራ (Eritrean National Mining Corporation - ENAMCO)፡ ብኣዋጅ 157/2006 ዝቘመ ብርእሱ ቦርድ ዳይረክተርስ (Board of Directors) ዝመሓደር (Autonomous) ኣካል ትካል መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪሉ ብመሰረት ሕጋጋት ዕደና (Mining Laws) ኣብ ንጥፈታት ዕደና፡ ዳህሳስ ከውፍር (Exploration & Mining)፡ ኣብ ንጥፈታት ዕደና ምስ ናይ ደገ ኩባንያታት ኣብ ሓባራዊ ሽርክነት (Joint Ventures) ብምእታው ኩባንያታት ዕደና ንምቛም፡ ብሕጊ ተመዝገበን ኣብ ንጥፈታት ዕደና ንዝሳተፋ ኩባንያታት ዘድሊ ደገፋት ምግባር፡ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝካየዱ ንጥፈታት ዕደና ሃገራዊ ረብሓ ኤርትራ ምውሓስን ፍልጠትን ክእለትን ቴክኖሎጂን ዘመናዊ ዕደና ኣብ ኤርትራውያን ሞያውያን ዕደና ከምዝሰጋገር ምግባር ዝኣመሰሉ ስልጣን ሒዙ ዝሰርሕ ትካል'ዩ። ቦርድ ENAMCO ድማ ተሓታትነቱ ንሚኒስትሪ ፋይናንስ እዩ።

ስለዚ፡ ሃገራዊ ኮርፖረሽን ዕደና ኤርትራ (ENAMCO) ናይ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን (ህግደፍ) ኢዩ ዋንነቱ ትብል መረዳእታ ጌጋ'ያ፡ ትተኣረም።


ተወሳኺ፡

ሃገራዊ ኮርፖረሽን ዕደና ኤርትራ (Eritrean National Mining Company) ዜቤታዊ ኮርፐረሽን ዕደና፡ ግቡእ ኣህጉራዊ መዐቀኒታት ኣማሊኡ፡ ኣብዚ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ዕደና ሃገርና፡ ንልዕሊ ፍርቁ 50% ዋንነቱ ከረጋግጽ ዝበቅዐ፡ በቲ ኣብ ኩባኒያ ዕደና ቢሻ ዘጥረዮ ተመኩሮን፡ ፋይናንሳዊ ዓቕምን (Financial Asset) ኢዩ።


ቅኑዕ ሓበሬታ ጥራይ፡ መሰል ሓፋሽ!

NationalEr Interest

316 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.