ከተማ ናቕፋ ናይ ማይን ኤለክትሪክን ጸገማ ከም ዝተፈትሐ፡ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ሓቢሩ፡

ካብ 2018 ጀሚሩ ኣብ "ወግረት" ዝተባህለት ንኡስ ዞባ ናቕፋ፡ ነቲ ሩባ ብምኽርዳን ክስራሕ ዝጸንሐ ፕሮጀክት ማይ ድሕሪ ምዝዛሙ፡ ከተማ ናቕፋ ዝጸንሓ ሕጽረት ዝስተ ማይ ተፈቲሑ ኣሎ።


ኣብ ሩባ ወግረት፡ ክልተ ዲጋታት ክስራሕ ከሎ፡ ሓደ ዒላ፡ ኣስታት 750 መርቢል ክሕዝ ዝኽእል ባስካን፡ መዐደሊ ነቑጣታት፡ ከምኡ ዉን ኣስታት 16 ኪ/ሜተር ዝዝርጋሕ ሻምብቆታት ማይ ከም ዘጠቃልል፡ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይረድእ።

ብተወሳኺ ዉን፡ ኣካል’ቲ ፕሮጀክት ዝዀነ ናይ 7.5 ሜጋ-ዋት (7.5MW) ዘመንጩ ናውቲ ጸሓያዊ ጸዓት ብምትካሉ፡ ኣብ ምፍታሕ’ቲ ዝጸንሐ ሓፈሻዊ ሽግር ዓቢ ኣበርክቶ ከምዝገበረ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ኣቶ ያዕቆብ እድሪስ ገሊጹ።

እዚ ኣብ ዝተወሰነ ንቝጣ ጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት፡ ኣብ ቀረባ መጻኢ ናብ ኩለን ንቝጣታት ክዝርጋሕ ምዃኑ ዉን እቲ ኣማሓዳሪ ወሲኹ የረድእ።


NationalEr Interest

34 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.