ኤርትራን ሱዕዲ ዓረብን፡ ኣብ መስመር ቀይሕ-ባሕሪ ሓደ ሰፊሕ ሓባራዊ ልማዓታዊ ዉጥን (Development Goal)

ኤርትራን ሱዕዲ ዓረብን፡ ኣብ መስመር ቀይሕ-ባሕሪ ሓደ ሰፊሕ ሓባራዊ ልማዓታዊ ዉጥን (Development Goal) ከም ዘለወን፡ ብዙሕ ይዝረብ ኢዩ፡


ከም ጎረባብቲ ሃገራት መጠን፡ ክህልወን ዉን ንቡርን ትጽበዮ ጉዳይን ይኩን ደኣእንበር፡ ኣብዚ ሰዓት እዚ፡ እቲ ቀዳማይ ኣጀንዳ እዘን ክልተ ሃገራት ዘሎ፡ ምዉሓስ ጸጥታ ዞባ ቀይሕ-ባሕሪ፡ ወሽመጥ ፋርስ ከምኡ ዉን ቀርኒ ኣፍሪቃን ኢዩ።

ብፍላይ መስመር ቀይሕ-ባሕሪ፡ ዚያዳ ካልእ እዋን ንክልቲአን ሃገራት ኣዚዪ ኣገዲሱ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ቀይሕ-ባሕሪ ዝኮነ ዘስግእ ጸጥታዊ ጸገማት እኳ እንተዘይተራእየ፡


•√ ጉዳይ ግርጭት የመን ከብቅዕ፡

•√ ኤርትራ ካብ ኣይሰላም ኣይኪናት ክትወጽእ፡

•√ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ወተሃደራዊ መደበራት ጎባልል ዓለምና ዘላቂ ፍታሕ ክርከቦ፡

•√ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ሱዳን ብዓወት ክዛዘም፡


ካብቶም ወሰንቲ ሮቃሒታት ነዚ ተታሒዙ ዘሎ ዓበይቲ ሓባራዊ ፕሮጅክትታት ክሳለጥ፡ እምነ-ኩርናዕ'ዩ።


በዚ መሰረት፡ ኤርትራን ሱዕዲ ዓረብን ዘበገስኦ ኣብ ጸጥታን ምትሕብባር ዘቶኮረ ንኩለን ኣብ ቀይሕ-ባሕሪ ዝዳወባ 8-ሃገራት ዝጥርንፍ ዞባዊ ተበግሶ (Initiative) ብ (Council of Arab and Afraican Coastal States of the Red Sea and Gulf of Aden) ዝተሰምየ ዉን ኣሎ። እዚ ኩሉ ጉያ ዘሎ፡ ብርግጽ እዞም ጸጥታዊ ጸገማት ከብቅዑ ንምቅልጣፍ'ዩ።


ብድሕሪኡ፡ ኤርትራን ሱዕዲ-ዓረብን፡ ኣብ ገዘፍቲ ኢንዱስትሪ ባሕሪ፡ ቱሪዝም፡ ሕርሻ፡ ሰንዓ፡ ንግዲ፡ ዝኣመሰለ ጽላታት ክኣትዋ ኢየን፡ ንመስመር ቀይሕ ባሕሪ ከኣ ፈጺመን ክቅይርኦ ኢየን ትንቢተን ዘሎ።


ብሰንበት ዕለት 27 2020፡ ወጻኢ ጉዳይት ኤርትራ ሚኒስተር ዑሱማን ሳልሕን፡ መዘንኡ ናይ ንግስነት ሱዕዲ ዓረብ ፋሲል ቢን ፋርሓን፡ ናይ ስልኪ ዝርርብ ከም ዘካየዱ፡ ሚኒስተር ዜና ሃገረ ኤርትራ፡ ኣቶ የማነ ገ/መስቀል ኣብ ናይ ትዉተር መልእኽቱ ሓቢሩ ኢዩ።


ክልቲኦም ወገናት፡ ዝርርባቶም ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ ሓባራዊ ዛዕባታት ከም ዘይወጽእ ድማ ዝተፈልጠ ጉዳይ ኢዩ።


Tweet from Minister of Information,


The Foreign Minister of Eritrea, Minister Osman Saleh Mohammed discuss bilateral relations via phone call with his counter part the FM of the Kingdom of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan on Sunday.


During the call, the two Ministers discussed bilateral relations and ways of enhancing them to serve the interests of the two countries and their peoples.


NationalEr Interest

122 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.