ኣብ መስርሕ ምቁጽጻር ኣንበጣ እትገልግል ማሽን ዝሰርሐ መንእሰይ፡ ኢንጂነር ኣሕፈሮም ተኸስተ፡

ዝኾነ ጸዓት ዘይትወስድ፡ ብጉልበት ብኢድካ ትድፋእ፡ ዝኮነ ዜጋ ክዉንና ዝኽእል ማሽን፡ ኣብ ደረጃ ምጽፋይ ዘሎ ኣንበጣ ስሒባ፡ ከሎ ጌና ካብ ስራሕ ወጻኢ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዋ ኮይና ኢያ ተሰኒዓ።

ኣብ ሓደ ደቂቅ፡ ካብ 3500 ክሳብ 4500 ዑደት ወይ Rotation Per Miniute (RPM)፡ ከተካይድ ትኽእል፡ ንዝኾነ ኣብ ደረጃ ምጽፋይ ዘሎ ኣንበጣ (ከይነፈረ) ክትስሕቦ ትኽእል፡ ምህዞ ኢያ፡፡


ከምኡ ዉን፡ ኣገልግሎት እዛ ናይ ጉልበት ማሺን፡ ኣብ ሆስፒታላት ኮነ ጽሬት ከተማ፡ ንኣብ ቅድሚኣ ዘሎ ዝኮነ ጥረ ነገራት ብምስሓብ፡ ኣብ ሳንዱቓ ክትክዝኖ ትኽእል።


ኢንጂነር ኣሕፈሮም ተኸስተ ን"VOA Tigrinya" ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ዓቐና ክሳብ 1-ኪንታል ክትስከም/ክትእክብ ከም ትኽእል ዉን ወሲኹ ኣረዲኡ ኣሎ።

ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻን፡ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኮይኑ፡ ብብዝሒ ንምፍራያን ንምዝርግሓን ዝዘራረብ ዘሎ ኢንጂነር ኣሕፈሮም፡ ንቀጻሊ ንምምዕባላ፡ ብመንገዲ "Artificial Intelligence - AI" ምስ ሳተላይት ብምርኻብ፡ ብዛዕባ ወቅታዊ ኩነታት ኣየርን ከባብን ሓበሬታ ተቐቢላ ብገዛእ ርእሳ ብዝግባእ ክትዓዪ ኮይና ከተገልግል፡ መደብ ሒዙ ከም ዝሰርሕ ኣብሪሁ።


ዝኸበርኩም ኣንበብቲ፡ ዝኮነ መንእሰይና ኣብዚ መዳያት ኣቶኪሩ ክሰርሕ፡ ምምእዛን የድሌና። ክምህዝ ዝክእል፡ ክስንዕ ዝፍትን፡ ገንዘቡ ከፍስስ ዓቅሚ ዘለዎ፡ ብጉልበቱ፡ መሳርሒኡ፡ ወዘተ...መንእሰይ ተኣኪቡ፡ ተወዲቡ ሓባራዊ ዕማም ናይ ምህራም መዳይ።


ኮታ፡ ማሕበረ-ቁጠባዊ ባህሊ ህዝብና ብልጫታቱን መቦቆላዉነቱን ሓሊና፡ ካብ መሰረቱ ምቕያር የድሌና። ብፍላይ ኣብ ኣገባባት ሕርሻ...!!! 70% ሓረስታይ ሃገርና ብኣብዑር ክንሓርስ፡ ከተሓሳስበና ይግባእ።


መሃዝነት፡ ዕቤት፡ መሪሒነት!

NationalEr Interest

48 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.