ኢትዮጲያ፡ ወተሃደራዊ ምዕባሌታት፡ ሰሜንን ማእከላይን እዝታት ሰራዊት ኢትዮጲያ፡ ኣብ ምትኽኻእ፡

Updated: Oct 27

ኣብ ዶባት ኤርትራ ኢትዮጲያ ዓስኪሩ ዝጸንሐ ናይ ሰሜን እዝን ማእከላይ እዝን ዝፍለጥ ሰራዊት ኢትዮጲያ፡ ካብ'ቲ ዓሪድሉ ዝጸንሐ ከባቢታት ይወጽእ ከም ዘሎ፡ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የነጽር፡


ናይ ሰሜን እዚ፡ ኣብ ከባቢ ባድመ ዓዲ ሃገራይ፡ ዝጸንሐ 6ይን 7ይ መከናይዝድ ክፍለጦር ናብ ኣዲስ ኣበባ፡ ኣብ ዳንሻ ዘሎ 5ይ መካናይዝድ ክፍለጦር ድማ ናብ ባህሪ ዳር፡ ብለይቲ ክወጽእ ከምዝሓደረ፡ ምንጭታት ኣብሪሆም ኣለዉ።

ኣዛዚ ሰሜን እዚ ዝነበረ ሌ/ጀ ድሪባ መኮነን ምስ ኦፕረተራቱ ዝርከብዎም፡ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ሞኮንናት ኣማሲዩ ብወግዒ ካብ ሓላፍነቶ ተባሪሮም ኣለዉ።


ማእከላይ እዚ ውን ኣብ ዝሓጸረ ግዚ ክወጽእ ሙኻኑ ዝበጽሓና ሓበሬታ የመልክት።


ኣብዚ ዝሓለፋ መዓልታት፡ 2-ሓደስቲ ተተካእቲ እዝታት ብሰሜንን ምብራቕን ዝፍለጣ ምቋመን ዝዝከር ኮይኑ፡ እቲ ዕላማ ድማ ነዘን ዝጸንሓ እዝታት ተኪኤን፡ ኣብ ሰሜን ኢትዮጲያ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ተኸታቲለን፡ ነታ ካብ 20-ዘይትበዝሕ ዘይሕጋዊት ጉጅለ ማለሊት ብቀሊሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምእታዉ'ዩ።


ሓድሽ ኣዛዚ ሰሜን እዚ ብርጌደር ጀነራል ኣደምነህ ምነው፡ ሎሚ ምሸት ኣኼባ ገይሩ ኣሎ፡ እቲ ኣኼባ እንታይ ከም ዝነበረ ተኸታቲልና ክንሕብረኩም ኢና።


ማለሊት፡ ደቆም ሓዊሶም ክዋግኡ እንተወጢኖም፡ ንቁሩብ እዋን ክብድሁ ኢዮም፡ እቲ ኪናት ዉን ንሓጺር እዋን ኪናት ክመስል'ዩ። ደቆም ሓቢኦም፡ ንመንእሰይ ትግራይ ንማሕረድቲ እንተቀሪቦሞም ግን፡ ምቅፋድ ጃንዳ ናይ 24-ሰዓታት ጉዳይ ጥራይ'ዩ።


NationalEr Interest

282 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.