ናይ ጃንዳ ፖለቲካዊ ምንዝርና ኣብቂዑ'ዩ...!!! Crisis Group ኣመሓደርቲ ቅልዉላዉ ኢዶም ይኣክቡ...!

•| Aug 14, 2020 | NationalEr Interest | ትግሪኛ-እዋናዊ ጉዳይ |•


ኣብዚ ተለቪዥናት ኢትዮጲያ፡ ኣባል ህዉሓት ነበር ሊላይ ሃብተማቲያም ዝተባህለ ክዛረብ ከም ዝቐነየ ኩልና ክንዕዘቦ ዝቀነና ጉዳይ'ዩ። እዚ ሰብ፡ ንጉድን ገበናትን እታ ጃንዳ ኣመልኪቱ ደኣ እንበር ንዕጥቃዊን ፍትሓዉን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣእቲዩ ከምዘይኮነ፡ ዝተፈልጠ ዛዕባ'ዩ።


ንፖለቲካዊ ብስለት እቲ መደረ ጥራይ ከይተዓዘብካ፡ መንነት ሊላይ ሃይለማሪያም ክትዉከስ ምስ ትፍትን ድማ፡ ብዝያዳ እዚ ፖለቲካዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር እዚ ገበነኛ ከዳሚ ጉጅለ፡ ኣብ ባይታ እንታይ ደረጃ በጺሑ ኣሎ፡ ክርዳእ ዝቐለለ ይኸዉን።

ሊላይ ሃብተማሪያም ኣባል "ካልኣይ ወያነ" (ካልኣይ ተጋድሎ) ተባሂሉ ዝፍለጥ ብህዉሓት ዝምራሕ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነ ኔሩ፡ ወዲ እቲ ንቀድማይ ወያነ (ቀዳማይ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ደርባዊ ስርዓት ሃይለስላሴ) ዘባርዐ ብላታ ሃይለማሪያም ረዳ እዉን ኢዩ።


ንሓደ ሕብረተሰብ ግዜ ምስ ትህቦ፡ ነቲ ሓደ መደናገሪ ጉጅለ ክሕባኣሉ ዝኽእል ዝተደናገረ ፖለቲካዊ ሃዋህዉ ብዝግባእ ተገንዚቡ፡ ቅኑዕ ምርጫ ብምዉሳድ፡ ካብ ክስዕብ ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋ ክድሕን ይኽእል፡ ዘይተደሊየ ሳዕቤናት ኪናትን ዕግርግርን ድማ ይእለ፡ ዝብል ኣብ ዓዲ-ሃሎ ሓደ ብርቂ ፍልስፍና ኣሎ።

ኣብዚ ተሞርኪስካ ድማ፡ እቲ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ህዝቢ ትግራይ ብዘይሽፍንፍን፡ ኣብ ባይታ ሱሩ መሰረቱ በጺሑ ከም ዘሎ፡ ምብርባር ከም ወዲ ብላታ ሃይለማሪያም ከም ሓደ ረቋሒ ክዉሰድ ይከኣል'ዩ።


ጃንዳ ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ኣብ ፕሮፖጋንዳን ፍርሒ ዘኸትል ሽበራዊ ገበናት ጥራይ ኢያ ተሓቢኣ ዘላ። እዚ ንፕሮፖጋንዳ ከም መሳርሒ ኣጀንዳ ምዉሳድ ድማ፡ ብቐንዱ ካብ'ቲ ብምስሊ ጆሴፍ ጎብለስ ናይ ጀርመን ዝጽዋዕ ሚኒስተር ሓበሬታ ኢትዮጲያ ነበርን፡ ጠዋርን ጠርናፍን "ተቋመርቲ መንግሲቲ ኤርትራን" ዝነበረ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተሓይሩ ዘሎ ኣይተ በረኸት ስምኦን ዝተማህረቶ መካናይዘሽን ኢዩ።


ኣብ'ቲ ክልል ድማ፡ ዚያዳ ገበናትን ብመንነቶም ዘይተፈልጡ ፋሉል መጥቃዕትን ከም ዝስስን ኣበርቲዓ ትሰርሕ ኣላ። ምኽኒያቱ፡ ንኣብነት እዚ ብ"ሃንግ" ዝፍለጥ ስራሕ ቅትለትን ራሲያን፡ ነቲ ንሳ ኣብ ርእሲ ርእሱ ዘቕነዐ ዜጋታታ ከተካይዶ እትደሊ ሽርሒ (የ'ሴራ ፖለቲካ)፡ ኣዚዩ ጽቡቕ ጉልባብ ስለዝኾነ'ስ፡ ድሮ እኳ ብኮቪድ-19 ኣመኻኒያ ብቅትለትን ገበናትን ተፈሪዶም ዝጸንሑ፡ ኣስታት 1500 እሱራት ብይቕሬታ ፈቲሓ፡ ኣብ ህዝቢ ፈኒያቶም ኣላ።


እንበር ኣብ ባይታ፡ ፖለቲካ ጃንዳ ኣብቂዑ'ዩ።


ብክራስስ ግሩፕ (Crisis Group) ዝፍለጥ ኣማሓዳሪ ቅልዉላዉ (Conflict Entrepreneur) ዝኮነ ጉጅለ፡ ሎሚ ኣብ ትሕቲ "Toward an END of Ethiopia's Federal-Tigray Feud" (ብርቱዕ ጽልኢ ናይ ኢትዮጲያ ፈደራል ምስ ትግራይ ኣብ ምብቅዑ)፡ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝዘርግሖ፡ ነቲ ጉዳይ ንባዕሉ ኣብ ምብቅዑ ክንሱ፡ ናብ ኣፍሪቃዊ ሕብረት (AU) ክወስዶ ምፍታኑ፡ ነቲ "ዘብቀዐ" ዝብሎ ዘሎ ጉዳይ፡ ሂወት ንምሃብ፡ምፍታን ጥራይ'ዩ።

ኣብ ዛዕብኡ፡ "ሕቡራት ሃገራት (UN)፡ ሕብረት ኤዉረጳ (EU)፡ ከምኡ ዉን ኣሜሪካ (US)፡ ኣብ ምሕያል ሓዲሽ መንግስቲ ኢትዮጲያ ምምሕዳር ዶ/ር ኣቢይ ኣቶኪረን ኢየን ዝሰርሓ ዘለዋ።


ብፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲይርል ራማፎሳ ዝምራሕ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ድማ ክሳብ ትግራይ ንሕጊ ቅዋም እታ ሃገርን ቦርድ ኮሚሽን ምርጫ ኢትዮጲያን (NEBC)፡ ዝጥሕስ ዉሳነ ምክያድ ምርጫ ተካይድ ክሳብ ዝሃለወት፡ ትግራይ ነቲ በይናኣዊ ዉሳኒኣ ደዉ ኣቢላ፡ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጣዉላ ኮፍ ኢላ ክትዘራረብ ኢዩ ክደፍእ..!" ክብል ኣስፊሩ ኣሎ።


እዚ ማለት፡ ትግራይ ሕጋጋትን ኣዋጃትን እቲ ማእከላይ መንግስቲ ክሳብ ትጥሕስ ዘላ ጥራይ ዘይኮነ፡ ከም ኣካል እቲ ዝመጸ ለዉጥን ሓዲሽ ስርዓትን፡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ሓድጊ እቲ ዝነበረ ቀታሊ ስርዓት ኮይኑ ይቐርብ ክሳብ ዘሎ፡ ከቢድ ወተሃደርዊ ረጽሚ ከየጋጥማ፡ ኣብ ጣዉላ ክፍታሕ ኣለዎ ማለቱ'ዪ።


ተኾነ፡ ንሱ እንተኮይኑ እቲ ኣዛራቢ፡ እቲ ዝተወድአ ጉዳይ፡ እንታይ ኣለዎ ከም ዝጅምር ዘሎ ዛዕባ ዘርኢ፡ ናብቲ ብብልሽዉና ዉንኡ ዝጠፍኦ ናይ ኤዉረጳ ድዩ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘይፍለጥ ኣፍሪቃዊ ሕብረት (AU)፡ ዘኽይድ...?


ብቀደሙ'ከ፡ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ካብ ምስሳይ ነቲ ከዳሚ ጃንዳ ኢህወደግ ወጻኢ፡ ነቲ ኣህጉራዊ ሞጎስን ሽልማት ሰላምን ዝረኸበ ሓዲሽ ምምሕዳር ዶ/ር ኣቢይ፡ እንታይ ኣስተዋጽኦ ስለዝገበረሉ'ዩ፡ ሕጂ ብኣመሓደርቲ ቅልዉላዉ ዕድመ ዝቀርበሉ...?


ኣመሓደርቲ ቅልዉላዉ፡ ኢድኩም ኣክቡ እንተዝበሃሉ'ዶ ኣይምሓሸን...? እዚ ጉዳይ፡ ብፍላይ እቶም ወከልቲ ክልል ትግራይ ኣብ ሰልፊ ብልጽግና፡ ግቡእ ትዕዝብትን ጽምዶን ክትገብርሉ፡ ጃንዳ ንዝሞተ ምስላ ዞባዉን ኣህጉራዉን መልክዕ ንምሓዝ ትጻወቶ ኣረጊት ሽጣራ፡ ክትፈትልዎን ከተዕንዉዎን፡ ኣወንታዊ ምኽርና'ዩ።


ዓወትንሓፋሽ...!!!

NationalEr Interest

68 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.