ስነ-ጥበብን ስነ-ጥበባዉያንን ሃገርና፡

Updated: Apr 27

ሓደ ካብዚ ዓመት ኣትሒዝና ንዓሞ ስራሕ፡ ንስነ-ጥበብ ሃገርና ንምዕባይ፡ ንስነ-ጥበባዉያን ሃገርና፡ ኤርትራን ኤርትራዉነትን ማእከል ዝገበረ፡ ምሉእ ሓርነትን ናጽነትን ናይ ባህ ዝበሎም ሓሳባት፡ ታሪኽ፡ ስራሕ፡ ክሰርሑ ክንቃለሰሉ ኢና። ስነ-ጥበባዉያን ሃገርና፡ ናይ ሓደ ንፋጡ ዘይጸረገ ኢደበይዛ ካልኦት ኣጀንዳታት፡ መዐንደርን መላገጽን ኣይኮኑን።


ኣብ ሃገርና፡ ልኡላዉነት ክንብል ከለና፡ ልኡላዊ ሃገር ምህላዉ ጥራይ ማለት ኣይኮነን። ልኡላዊ መሰልን ኣተሓሳስባን ዉን ምኩስኳስ ማለት'ዪ። ከምቲ ሃገር ክንከዉን፡ ኣንጻር "መዐየሪ ኣልቦ" ሰብ-ሰርሖ ሽግራት፡ ኪናትን መስገደልን፡ ዓሎቅን ዉሽልኽናን፡ ወዘተ...ዝኸፈልናዮ ከቢድ ዋጋ፡ ስነ-ጥበባዉያን ሃገርና ድማ ነዚ ብስነ-ጥበባዊ መልክዕ ክስንድዎ፡ ክዕቅብዎ፡ ንቀጻሊ ወሎዶታት ከመሓላልፍዎ፡ ልኡላዊ መሰልን ፈረቃን ኣለዎም።


እዚ ከቢድ ዝሓላፍነቶም ስነ-ጥበባዉያን ሃገርና፡ ነዚ ብዘለዎም ድሩት ዓቅምን ባይታን፡ ነዚ ከንጸባርቁ ከይተሓለሉ ሰሪሖምን ክሰርሑ ዉን ጸኒሖም ኢዮም። ነዚ ዝተዓዘቡ፡ ታሪኽ ወለዶታት ህዝብናን ሃገርናን ክብተኽ ዝምህለሉ ታሪኻዉያን ጸላእትና ድማ፡ ብመንገዲ መልሕቃቶም ኣቢሎም ከዕበድብዱን ሓሓሊፎም መጥቃዕቲ ክፍጽሙን ዘይተዓዘብና ኣይኮናን።


እዚ ከኣ፡ ኪኖ ዚያዳ ኣድህቦ ሂብና፡ ኣብ ዙሪያ ኤርትራን ኤርትራዉነትን ንስነ-ጥበብን ስነ-ጥበባዊ ስርሓትናን ምትኳስ፡ ምሕያል ዉዳቤታትናን፡ ምትርናዕ ትካላዉነትን፡ ካልእ ዝወልዶ ጣቋ ኣይክህሉን'ዩ።


ዓወትንሓፋሽ...!!!Follow the Link Below፡

Artists for Eritrea

https://www.facebook.com/ArtistsForEritrea/


NationalEr Interest

17 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.