ምብጻሕ ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ማይክ ፖምፖዮን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጲያ ኣቢየ ኣሕመድን ኣብ ሱዳን

ቅድሚ ሰለስተ መዓልታት፡ ሓለቃ ትካል ጸጥታ እሰራኤል ሞሳድ ዝኮነ ዮሲ ኮሀን፡ ምስቲ ኣብ ካርቱም እቲ ዝለዓለ ፖለቲካዉን ጸጥታዉን ተራ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ምክትል ኣቦወምበር ልኡላዊ ባይቶ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዶግል (ሕመቲ)፡ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝተራኸቡ ኢየን ጋዜጣታት ዓረብ፡ ክቀድወን ከይቀድወን ክሕንጥጣ ቀኒየን።

እተን ኣዚየን በዚ ሓዲሽ ምዕባሌታት ንዝምድናታት ወሽመጥ ፋርስ፡ ገለ ሃገራት ዓረብ ምስ እስራኤል ተሻቂለን ዘለዋ ሃገራት፡ ኢራን ብቀዳምነት፡ ቱርኪ ብፍላይ፡ ከምኡ ዉን ቀጠር ኢየን። እተን ዝተረፋ መመላእታየ'ን።


ብዝኾነ፡ ሎሚ ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ማይክ ፖምፖዮ፡ ምስ ፕረዚደንት ልኡላዊ ባይቶ ጀነራል ዓብደልፋታሕ ኣል'ቡርሃንን፡ ቀዳማይ ሚኒስተር መሰጋገሪ መንግስቲ እታ ሃገር ዶ/ር ዓብደላ ሓምዶግን፡ ኣብ ካርቱም ርክብ ከም ዝገበረ ተኸታቲልና።


ኣብ ርክቦም፡ ማይክ ፖምፖዮ ሱዳን ምስ እስራኤል ክህሉ ዝኽእል ተኽእሎታት ዝምድናን ምዕባሌታቱን ኣመልኪቱ ኣብ ገጻት ትዊትሩ ክጽሕፍ ከሎ፡ ብወገን ሰበ-ስልጣን ኦምድሩማን ግን ንኣገዳሲ ርክብ መንግስቶም ምስ ኣሜሪካን፡ ተኽእሎታት ምሕካኽ ሱዳን ካብ ጸሊም መዝገብ ግብረሽበራን ጥራይ ኣመልኪቶም ጽሒፎም ኣለዉ።


ካልእ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጲያ ዶ/ር ኣቢየ ኣሕመድ ዉን ካርቱም ዉዒሉ ኣሎ። ምስ ፕረዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተር መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ተራኺቦም፡ ንክልቲኦም ወገናትን፡ ሰላምን ጸጥታን ዞባና ኣመልኪቶም ከም ዝተዘራረቡ፡ ባዕሎም ኣብ መርበባቶም ዝሓበሩና ጉዳይ'ዪ።


ምስ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፖዮ፡ ኣብ ዕጹዉ ማዕጾ ርክባት ከም ዝነበረን፡ ንዞባዊ ምዕባሌታትን፡ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ግርጭታት ሓድጊ ካብ ስልጣኖም ዝተኣልዩ ስርዓታት (Remenants) ኣብዚ ዞባ፡ ምቅያስ ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብዚ ዞባን፡ ኣመልኪቶም ዓሚቕ ዝርርብ ከምዘካየዱ፡ ናይ ገዛእ ርእስና ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ።


ሓዲሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን፡ ኣብ 18 ዞባታት እታ ሃገር ሲቪላዉያን ምምሕዳራት ብምምዳብ፡ ዋላ እኳ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ብፍላይ ፖርት ሱዳን ክብድ ዝበለ ግርጭታት ክክሰት እንተኸኣለ፡ ኣብ ርእሲ እቶም ምስ ስርዓት ኣል'በሽር ፍሉይ ረብሓታትን ኣጀንዳታትን ዝነበሮም፡ ጉጅለታት ዉልቀሰባት፡ ናይ ኪናት ጎይቶት፡ ግን ክዕወት ክኢሉ ኣሎ።


በዚ መሰረት፡ ሓዲሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን፡ ኣብ ዞባታት ምብራቕ ሱዳን፡ ከሰላ፡ ኩርዱፋን ከምኡ ዉን ፖርት-ሱዳን፡ ነቶም ምስ ከም ጃንዳ ዝኣመሰሉ ሓድጊ ለዉጢ፡ ዉጥም ቅልቅል፡ ዝብሉ ዝነበሩ ጎይቶት ኪናት ኣዘዝቲ ሰራዊት፡ ናብ ካርቱም ብምስሓብ፡ ምቁጽጻሩ የሐይል ኣሎ።


NationalEr Interest

86 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.