መልእኽቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብዛዕባ መኸተ ተኽእሎ ወራር ኣንበጣ ምድረበዳ፡ Shabait.com

ካብ መፋርቕ ወርሒ ነሓሰ ክሳዕ መወዳእታ ወርሒ መስከረም 2020፡ ብእተፈላለየ መጠንን ዝርጋሐን ኣብ መላእ ሃገርና ኣብ ልዕሊ 2500 ሄክታር መሬት፣ ወራር ኣንበጣ ምድረበዳ ተኸሲቱ ምንባሩ፣ ብውሁድ መኸተ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል፣ ህዝብን ክኢላታት ሕርሻን ድማ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ቁጽጽር ከም ዝኣተወ ይፍለጥ።


ድሒሩ ድማ ኣብ እተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ኣብ ልዕሊ ዝተጸፍየ ኣንበጣ፣ ዛጊት ኣብ ልዕሊ 3000 ሄክታር ብጎልበት፣ ሞቶራይዝድን መካይንን እተደገፈ ዕዉት ምንጻግ ጸረ-ባልዕ ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ።

እንተዀነ፣ ኣብ ጐረባብትና ሃገራት ወራር ዕስለ ኣንበጣ ገና ብሓደገኛ መልክዑ ይቕጽል ስለዘሎ፣ ብመሰረት ወግዓውያን ሓበሬታታት ውድብ መግብን ሕርሻን ድማ ናብ ሃገርና ናይ ምስጋም ተኽእሎኡ ልዑል ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ።

ስለዚ፣ ከም ወትሩ ምምሕዳራት፣ እዝታት ሓይልታት ምክልኻልን ኣብያተ ጽሕፈት ሕርሻን ምድላዋቶም ከጻፍፉ፣ ህዝቢ፣ ሰራዊትን፣ ክኢላታት ሕርሻን ድማ ክመጽእ ንዝኽእል ወራር ኣንበጣ ንምምካት ቅሩባት ክዀኑ ሚኒስትሪ ሕርሻ ይጽውዕ።

ሚኒስትሪ ሕርሻ

09 ጥቅምቲ 2020

Source፡ Shabait.com


Share or Print ኢልኩም፡ ባረንቱ፡ ተሰነይ፡ ሃዘሞ ኣብጽሕዋ ኣሕዋት፡


NationalEr Interest

15 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.