ሓጺር ዛንታ ስዉእቲ ተጋዳሊት ሳባ ጊደይ

Updated: Apr 15

ተጋዳሊት ሳባ ጊደይ ትበሃል። ኣብ ከተም ዓዲ ቀይሕ ካብ ርኹባት ስድራቤት ዝተወልደት ድማ'ያ ኔራ። ኣቡኣ፡ ኣቶ ጊደይ ኣብ ሆስፒታል ዓዲ-ቀይሕ ፋርማሲስት ኮይኑ ይሰርሕ ድሕሪ ምንባር፡ ደሓር ናቱ ፋርማሲ ከፊቱ፡ እንተኮነ ሓድጊ ስምብራት መግዛእቲ ከይተርፍ፡ ማኪንኡ እንዳዘወረ፡ ብሓደጋ ፈንጂ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈሊዩ።ተጋዳሊት ሳባ፡ ካብ ኣብ ኣዲስ-ኣበባ ተዶኪኑ ዝነበረ ብቤ/ትምህርቲ ሊቺ ገብረማሪያም ዝፍለጥ ናይ ፍራንስ ኣካዳሚ ተመሪቓ፡ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ መምህር ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤ/ትምህርቲ ደቀምሓረ ኮይና ድማ ትሰርሕ ነበረት። ኣብ'ቲ ንሳ ዝተማህረትሉ ኣዚዩ ኩቡር ዝኮነ ናይ ፈረንሳ ቤ/ትምህርቲ፡ ኣምባሳድር ሃና ስምኦን ዉን ምስኣ ክትመሃር ክኢላ ኔራ'ያ፡ ክልቲኤን ድማ ቋንቋ ፈረንሳ ጽቡቕ ዝመልካ ነበራ።


ተ/ጋ ሳባ፡ ኣብ 1974 ካብ ከተማ ደቀምሓረ፡ ንኩሉ ጽቡቕ ሂወታን ስርሓን ጠንጢና፡ ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተጸንቢራ። ድሕሪ ግቡእ ወተሃደራዉን ፖለቲካዉን ታዕሊም ድማ፡ ኣብ ክፍሊ ህዝቢ (ጆማሂር) ተመዲባ፡ ኣብ ከባቢ ካርነሽም (ናይ ሎሚ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ) ንንዉሕ ዝበለ እዋን፡ ካብ 1975 ክሳብ 1977 ዓ/ም፡ ኣብ ምንቃሕ፡ ምዉዳብን፡ ምዕጣቅን ሓፋሽ ሰርሐት።


ብድሕሪ እዚ፡ መጥቃዕቲ ባጽዕ ሳሊና 1977 ስለዘርከበ፡ ተጋዳሊት ሳባ ጊደይ ዉን ምስ ብጾታ ናብ'ቲ ጥምጥም ቀዳማይ ፈተነ ምሕራር ባጽዕ ኣተወት፡ እንተኮነ ኣይጸንሐትን ኣብ 1977 ኣብታ ጀጋኑ ዝወሓጠትልና ኪናት ሳሊና ተሰወአት። ልክዕ፡ ድሕሪ 13 ዓመት መስዋእታ፡ ባጽዕ ዳግማይ ብስርሒት ፈንቅል ሓራ ኮይና፡ ደምን ኣዕጽምትን ሳባን፡ ከም ሳባ ዝኣመሰላ ንቁሓት፡ ሸንገብ፡ መላምል፡ ኣብ ሓደ እዋን ጽላል ስድራቤትንን ሰዉራን ክኾና ዝበቕዓ ኤርትራዉያን ደቃኣንስትዮና ኮንቱ ኣይተረፈን።


ካብ ስድራ ኣቦይ ጊደይ፡ ሰለስተ ዉሉዶም ንሜዳ ቃልሲ ሓርነት ክወርዱ ከለዉ፡ ንኡስ ሓዋ ንሳባ ዉን ንዓኣ ተኸቲሉ ተሰዊኡ። ዓቢ ሓዋ ተጋዳላይ ተኽልዝጊ ጊደይ ግን፡ ኣቲዩ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ምምሕዳር ህዝቢ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ናይ ኣቡኡ ፋርማሲ ኣብ ዓዲ-ቀይሕ ተረኪቡ ዳግማይ ከበራብራ ይሰርሕ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ስድራ እንዳ ኣቦይ ጊደይ፡ ኣብ ዓዲ-ቀይሕ ሓንቲ ካብተን ኣዚየን ዝተኸብራ ስድራቤት፡ ንሃገር ሕሉፈን ንጹፈን ርኢየን ጠሚተን ዘይመነዉኦም ዉሉደን ዝኸፈላ ኢያ።


እቲ ዕላማ ንኩሉ ገዲፍካ፡ መስዋእትን ከርተትን ዝተሓሪየ፡ ሓደ ሲሶ (1/3) ናይ ቃልሲ ሰዉራ ኤርትራ ዉን ብደቃኣንስትዮ ዘካተተሉ ምኽኒያት፡ ኣብ ዓለም ኤርትራ ትበሃል ሓራን ልኡላዊትን ሃገር ንክትህሉ'ዩ ኔሩ። ካብ ዉሻጠን ገበላን ወጺኤን፡ ሴፈን መዚዘን ንመዛንአን "ጽናዕ" ዝበላ ኤርትራዉያን ደቃኣንስትዮ ድማ እዚ ርኢየን፡ ኤርትራ ኣላ፡ ንዘልኣለም ዉን ክትነብር'ያ።


ናይ ኤርትራዉያን ደቃኣንስትዮ ዛንታ ግን፡ ጌና ዓለም ኣይትፈልጦን'ያ፡ ሓደ እዋን ብመንፋዓትና ኣብ ቅርዓት ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ምስ ኮላዕላናዮ፡ ህዝቢ ዓለም ክግረምን ክምሰጥን ክነብር'ዪ።


Saba Gidy graduated from Lycee Gibra Mariyam (French School) Addis Ababa and became a secondary school french teacher in Dekemhare. She joined the EPLF from Dekemhare in late 1974 and was working in the Department of Public Adminstration (Jemher) in the Karnishim area of the highlands from 1975- 1977. Subsequently, she was in the combat force at the Massawa Front line for a short period where she was martyerd in action.


Thank you Saba! for your service, determination and finally giving your precious life to fight for your country. We are forever indebted to you and all Eritrean women fighters. You all will be remembered . We have a big shoes to fill in! Long Live Eritrea!

(Tweeter Story)


የዉሃና 8 መጋቢት፡ መዓልቲ ዝክር ንመዘና ኣልቦ ሓይልን ጽንዓትን ደቃኣንስትዮና....!!!

ስእሊ፡ ስዉእቲ ተጋዳሊት ሳባ ጊደይ ምስ ዕጥቃ ንሓፋሽ እንዳስተምሃረት፡


ዓወትንሓፋሽ....!!!

🇪🇷Awet NeHafash!!

NationalEr Interest

70 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.